Adolf Loos v Muzeu hlavního města Prahy

Adolf Loos: Dílo v českých zemích, Muzeum hlavního města Prahy, od 1. 10.

Od prvního října je v Muzeu hlavního města Prahy k vidění výstava ADOLF LOOS. DÍLO V ČESKÝCH ZEMÍCH. Jejím cílem je představení Loosova díla realizovaného na našem území v letech 1903-1933. Výstava shrnuje poznatky nejnovějšího bádání a je po dvaceti letech první velkou přehlídkou věnovanou jeho díle.

 

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8
http://www.muzeumprahy.cz