TZ: 10. salon Obce architektů

10 salon Obce architektů, Galerie výtvarného umění v Ostravě, od. 14. 10. do 22. 11. 2008

10. salon Obce architektů

Nová síň Poruba – Mongolská 2, 708 00 Ostrava-Poruba

Podzimní vítr tradičně i letos přivál do Ostravy GrandPrix a 10. salon Obce architektů.

Obec architektů pobočka v Ostravě společně s Galerií výtvarného umění v Ostravě otevře od 14. října v Nové síni Ostrava-Poruba letošní jubilejní 10. salon Obce architektů.

Výstava je pořádána každoročně, a to za velké účasti architektů, výtvarníků, designérů, malířů i stavebních inženýrů. Zkrátka za účasti těch, kterým zanedbaná společenská prestiž architektury jako tvůrčí společenské disciplíny není lhostejná. Hlavním posláním této nesoutěžní přehlídky je prezentace všech myšlenek, názorů, architektonických návrhů, projektů a realizací i výtvarných děl jednotlivých tvůrců.

Tradiční součástí salonu jsou také ukázky z tvorby studentů vysokých škol, a to z UTB ve Zlíně a FA ČVUT v Praze. S těmito a dalšími studenty se v budoucnu jistě často setkáme.

Zúčastňují se také autoři ze Srbska, USA, Kanady, Slovenska, Číny a dalších států, kteří tak návštěvníkům doplňují přehled o současné úrovni architektury v jednotlivých zemích, o jejím společenském poslání i o požadavcích, které jsou na ni kladeny. Nelze nepřipomenout  činnost hlavně srbských architektů, kteří v nově vzniklých podmínkách napravují to, co se u nich odehrálo.

Novinkou 10. salonu je část výstavy pojmenována „kostky“, ve které samostatně vystavují architektonické ateliéry i samotní tvůrci. Naše město svými pracemi reprezentuje OSA projekt s.r.o., architektonický ateliér M. Chválka a A. Vojtasíka. V Ostravě je tato část výstavy k dispozici pouze v audiovizuálním záznamu, stejně jako práce sochařů a dalších výtvarníků.

Hlavní náplní výstavy jsou díla jednotlivých autorů, se kterými se návštěvníci denně setkávají – rodinné domky, interiéry, sportovní a technické stavby od rekonstrukce po novostavbu včetně výtvarného doplnění. Dalo by se o tom napsat mnohé. O vývoji salonu, o přístupech autorů, které se podstatně odlišují od prvního salonu v roce 1998. Rovněž by se dalo dlouze hovořit o postavení a spolupráci investorů a o zájmu státních orgánů, který je u nás nepříliš velký ve srovnání se zájmem jiných států, jak ukázal poslední kongres UIA letos v Miláně. Musím také upozornit na práce ostravských architektů, např. R. Václavíka, V. Šafáře a dalších, které stojí za zhlédnutí. Celou výstavu doplňuje podrobný katalog s detailním popisem a informacemi k jednotlivým exponátům.

Všechny milovníky architektury i výtvarného umění zveme na návštěvu.

 

Kurátorem je Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.

 

 Ing. arch. Václav Šafář