TZ: František Hudeček

František Hudeček: Kresby, Galerie výtvarného umění v Chebu, od 11. 10. do 29. 11. 2008

Výstavou výběru z kreseb Františka Hudečka chce Galerie výtvarného umění v Chebu připomenout a předznamenat  blížící se 100. výročí narození malíře, grafika a ilustrátora (7. dubna 1909 v Němčicích u Holešova), jehož výtvarné dílo, zejména tvorba z 30. – 40. let minulého století, patří k nejpozoruhodnějším přínosům českého moderního umění. Kresba byla vybrána jako téma výstavy především proto, že toto výtvarné médium bylo  Františku Hudečkovi nejbližším a nejvlastnějším prostředkem výrazu, a to již od samých počátků jeho samostatné umělecké tvorby, poté, co v roce 1931 předčasně opustil  pražskou Uměleckoprůmyslovou školu, kde studoval v ateliéru profesora Františka Kysely. Zde se také seznámil se svými životními přáteli, malířem Františkem Grossem (1909 – 1985) a sochařem Ladislavem Zívrem (1909 – 1980), spolu s kterými tvořil jádro pozdějšího významného okruhu umělců, literátů a výtvarných kritiků – Skupiny 42. Výstavní kolekce čítá na 60 kreseb Františka Hudečka z doby od počátku třicátých do šedesátých let minulého století a  je pořádána ze sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Sbírky kresby a grafiky Národní galerie v Praze a Galerie výtvarného umění v Chebu. Termín otevření výstavy byl z technických důvodů posunut – v Kabinetu kresby a grafiky Galerie výtvarného umění v Chebu je  možné ji navštívit počínaje 11. říjnem a potrvá do 29. listopadu 2008. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 12,30 do 17 hodin.