TZ: Jiří Jun

Jiří Jun: Mezi černou a bílou, Galerie Kabinet, od 9. 10. do 20. 11.

Výrazovým prostředkům Jiřího Juna dominuje technika perokresby a kresba tuší, kdy se velmi pracným, nebo spíše meditativním postupem prokresluje k vyjevování světla, které je ústředním tématem jeho prací. Světlo-stínové geometrické kompozice obvykle představují lidské situace, kdy dochází k nějaké proměně – Dlouho očekávané setkání, Impulz, Zpochybnění jistot. Na středoevropském bienále kresby v Plzni jsou jeho meditativně laděné práce pravidelně oceňovány.     

(vernisáž ve středu 8. 10. v 18 hod)