TZ: Jonáš Czesaný

Jonáš Czesaný: Bez názvu, Dům umění v Opavě, od 22.10. do 23.11. 2008

Malíř Jonáš Czesaný (1972), absolvent pražské AVU, ateliéru malby (prof. F. Hodonský) a grafiky (prof. V. Kokolia), patří mezi generaci umělců nastupujících na českou uměleckou scénu na přelomu století. Nejranější autorovy práce, ještě z doby studia, se vyrovnávají s tématem krajiny. Během pobytu v grafickém ateliéru si Czesaný osvojuje kresbu a jejím prostřednictvím se začíná zajímat více o figuru a předmětnost. První ucelenější obrazové soubory jsou založeny na námětech inspirovaných z časopiseckých a fotografických předloh. Autor vytváří podivně bizarní svět, v němž hraje nejprve důležitou roli smysl pro grotesknost (cyklus Koupačky, cyklus Hymny, Black & White) , absurditu a černý humor (soubor Fisch & Fishes), později spíše melancholie a skepse ( cyklus Broučci). Výběr z malířského díla prezentoval Jonáš Czesaný na dvojvýstavě ve Veletržním paláci v roce 2005 (společně s Jakubem Špaňhelem). K výstavě vydala Národní galerie katalog menšího rozsahu. Velkoformátovými obrazy Holešovic z poslední doby se Czesaný obrací k místům svého pražského bydliště. Portrétuje holešovickou moderní zástavbu a zkoumá její tvarová a měřítková specifika (Veletržák, 2006). Malířskými prostředky vstupuje do „životního ghetta“ daného podmínkami a dlouhodobou existenční symbiózou (Věžák, 2006). Je to „prožitá“ pražská čtvrť, kde zůstalo stráveno mnoho vzácného času. V detailech se reflexe Holešovic ozývá i v cyklu Holubů (2006). Podobizny jednotlivých ptačích poddruhů ironizuje Czesaný názvy (Plebejec, Aristokrat, oba 2006) a vyjadřuje jim tak individuálně cítěné sympatie či averze.
Petr Vaňous
Výstava Jonáše Czsaného v Domě umění v Opavě navazuje na víceletou linii představování velkých českých malířských osobností. Po prezentacích malířů klasiků jako jsou např. Jiří Sopko a Michael Rittstein či mladých tvůrců jako v době své opavské výstavy byl např. Jakub Špaňhel, představuje Dům umění malířskou tvorbu výrazného příslušníka střední generace Jonáše Czesaného. Výstava v Opavě je zaměřena především na cyklus obrazů architektury, který je doplněný obrazy figurálními a protrétními. Czesaného zajímá především architektura modernistická, poněkud anonymní, neosobní. Prázdné zdi, šedé fasády, pásy členěných funkcionalistických oken evokují opuštěnost, smutek, nepřítomnost člověka. I ve figurálních obrazech je přítomna silná melancholie, figura je osamocena, často ji nevidíme do tváře nebo je obrácena k divákovi zády a mnohdy bez naděje. Většina obrazů je malována v šedých, černých a nahnědlých tónech. Před silnými emocemi, rozmáchlými malířskými gesty, existenciální úzkostí, výraznými barevnými či tvarovými efekty dává Czesaný přednost každodennosti, nenápadnosti až obyčejnosti. To, co nás na jeho obrazech poutá, je věrohodně rozehrávaný příběh opuštěnosti, tajemství a radosti z malováním tvořených obrazů nové skutečnosti…

Advertisements