TZ: Markéta Váradiová – OBRAZY MÍST

Galerie u Dobrého pastýře, Radnická 4, Brno, 27. 10. – 3. 12. 08

Markéta Varádiová

OBRAZY MÍST

27. 10. – 3. 12. 08

vernisáž v pátek 24. 10. v 18 hod.

Absolventka progresivní Fakulty užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a výrazná osobnost vizuální severočeské scény se v Brně představí obrazy, v kterých ji zajímá fenomén souvztažnosti prostoru a světla, ale také času ve smyslu proměn místa vlivem měnící se míry osvětlení. Cykly Obydlí, Vitraj a Známé místo se zabývají světelnými situacemi architektury interiéru, cyklus Cestou řeší obdobné téma v architektuře silničních a dálničních staveb a konstrukcí. Redukcí barevnosti na monochrom bělošedé, ale i tvarové na výseč konstrukce se ocitáme v odhmotněném světě, sjednoceného světlem anebo vodou. Ostatně cyklus Proměny vody vystavovala r. 2004 v Galerii mladých, tehdy proměnila přírodní strukturu do abstraktního uměleckého znaku a analogicky pracuje nyní s výchozí konstrukcí architektury.

Varádiová objevila nové možnosti a způsoby uplatnění světla, které jí dovolily převést je do nového estetického, resp. obecněji komunikačního zážitku. Jedinečnost autorčina konceptu spočívá v tom, že na základě fotografie převádí do malby určité detaily architektury, které většinou ještě proti předloze morfologicky redukuje, jsou fakticky jedinečnými tématy jejích obrazů. Spočívá tedy nejen v radikální, krajní syntaktické a barevné redukci, ale zároveň s tím v objevení morfologicky nového typu geometrické skladby a v jejím přesném vybalancování.

Během posledních deseti let tato umělkyně potvrdila, že má své nezaměnitelné místo nejen v nejmladší generaci československých výtvarnic a výtvarníků, ale především, že dokázala skutečně autenticky přehodnotit jazyk geometrie i jazyk monochromie novou sémantikou, novým konceptem, jež se pak stávají skutečně dosud námi nevídanými podněty k reflexi v mysli diváka.