Doprovodný program – Bytosti odnikud v GHMP

Bytosti odnikud. Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století, Městská knihovna, 22. 10. 2008 – 1. 2. 2009

Doprovodný program k výstavě ve výstavních sálech Městské knihovny:

Kurátorské prohlídky s Mgr. Marií Rakušanovou, PhD.: středa 29. 10. a úterý 11. 11. 2008 v 16:30

Lektorské prohlídky: vždy v úterý v 16.00 hodin (kromě 11. 11. – kurátorská prohlídka)

Tvořivé dialogy s uměním, vždy v sobotu od 13 do 18 hodin:

Víkendové kombinované programy pro rodiny s dětmi, připravené výtvarnou pedagožkou Mgr. Lucií Haškovcovou:

1. 11. Hledání kořenů popkultury

3.1. Recyklace portrétu

17.1. Akademismus versus avantgarda

Cyklus přednášek k výstavě Bytosti odnikud, ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze:

Akademik Zdeněk Burian

st 12. 11. v 17.00, klubovna Městské knihovny v Praze,

PhDr. Tomáš Pospiszyl

vstupné 30,- Kč

Akademismus kolem roku 1900 a výzdoba veřejných budov v Praze

st 19. 11. v 17.00, klubovna Městské knihovny v Praze,

prof. PhDr. Roman Prahl, Csc.

vstupné 30,- Kč

Paříž -Vídeň. Fin de siècle, soumrak idealismu

st 26. 11. v 17.00, klubovna Městské knihovny v Praze,

doc. PhDr. Marie Mžyková, Csc.

vstupné 30,- Kč

Akademismus na Akademii I. : Akademismus jako základ výuky – období od počátků do 90. let 19. století

st 3. 12. v 17.00, Malý přednáškový sál Městské knihovny,

doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, Csc.

Akademismus na Akademii II. : Doznívání akademismu konce 19. století út 9. 12. v 17.00, Malý přednáškový sál Městské knihovny,

Bytosti odnikud

Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století

Beings from Nowhere

Metamorphoses of Academic Principles in Painting of the First Half of the Twentieth Century

22. 10. 2008 – 1. 2. 2009

Výstavu uspořádala / This exhibition was organized by

Galerie hlavního města Prahy / City Gallery Prague

Autorka výstavy / Exhibition author: Marie Rakušanová

Architektonické řešení / Architectural concept: Zbyněk Baladrán

Grafické řešení / Graphic design: Jiří Skála, Petr Bosák, Robert Jansa

Asistentka výstavy / Exhibition assistant: Eva Ellingerová

Asistentka při instalaci / Installation assistant: Sandra Baborovská

Anglický překlad / English translation: Ivan Vomáčka

Redakce textů / Text editor: Marta Nožková

Propagace / Public Relations: Irena Tyslová, Lucie Haškovcová, Alice Lenská

Instalace a produkce / Installation and Production: Diana Brabcová, Radka Lhotáková, Michaela Maupicová, Pavel Hubený, Jan Pavelka, Marek Fryš, Petr Linhart, Jiří Stáhlík, Jan Dejmal

Restaurování / Restoration & conservation: Kateřina Kořenková, Kateřina Opatová, David Frank

Výstava vznikla ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

The exhibition has been staged in association with the National Gallery Prague.

Publikaci k výstavě vydává nakladatelství Academia ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy.

The exhibition is accompanied by a publication from The Academia Publishing House and the City Gallery Prague.

Záštitu nad výstavou převzal primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.

The exhibition takes place under the auspices of the Mayor of Prague Pavel Bém.

Výstava byla podpořena grantem Ministerstva kultury.

The exhibition was subsidized by a grant of the Ministry of Culture.

Díla na výstavu zapůjčili / Art works in the exhibition are on loan from:

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Antikvariát Ptolomaeus v Praze, Česká pojišťovna, a.s., Praha, Česká spořitelna, a.s., Praha, České muzeum výtvarného umění v Praze, Galerie Art Deco v Praze, Galerie Belle ile v Praze, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie Klatovy / Klenová, Galerie Kodl v Praze, Galerie Kroupa v Litomyšli, Galerie Marold v Praze, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie Zdeněk Sklenář v Praze, Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Městské muzeum a galerie Vodňany, Městský úřad Velvary, Moravská galerie v Brně, Muzeum dělnického hnutí v Praze, Muzeum Kroměřížska, Muzeum umění Olomouc, Národní galerie v Praze, Národní muzeum – historický ústav – oddělení starších českých dějin, Národní muzeum – historický ústav – oddělení dějin tělesné výchovy a sportu, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, v Brně, v Českých Budějovicích,

v Liberci, v Pardubicích, v Telči a v Ústí nad Labem, Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní muzeum v Děčíně, Památník národního písemnictví v Praze, Regionální muzeum a galerie Jičín, Sbírka Patrika Šimona, Sbírky Pražského hradu, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Vojenský historický ústav Praha, Východočeská galerie v Pardubicích, Západočeská galerie v Plzni, Židovské muzeum v Praze

soukromí majitelé / private collectors

Poděkování / Credits

Tato výstava by nevznikla bez velkorysé pomoci / This exhibition would not have taken place without the generous assistance of:

Galerie Kodl Praha, Obchodu s uměním Miroslava Koreckého, Aukční síně Meissner – Neumann, Galerie Belle ile Zdeňky Bulákové, Společnosti AAA Jarmily a Petra Kobertových, Sbírky Patrika Šimona, Nakladatelství Gallery Jaroslava Kořána, Aukční síně Dorotheum a Galerie Art Deco Milli Vávrové.

Odbornou přípravu výstavy mimořádně podpořili / Professional and technical preparation of the exhibition was to exceptional extent supported by:

Martin Sekera, vedoucí Oddělení časopisů knihovny Národního muzea, Jaromír Novotný, Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze, Dagmar Jelínková a Marcela Vichrová ze Sekce odborných činností Národní galerie v Praze, Lubomír Sršeň z Oddělení starších českých dějin Národního muzea, Hana Havránková z Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu téže instituce, Ivan Klimeš a další zaměstnanci Národního filmového archivu, dále pracovníci Archivu Národní galerie v Praze, Polana Bregantová z Ústavu dějin umění AV ČR a Lukáš Kašpar.