TZ: Od M do ZZZ (současné umění z Lotyšska)

Od M do ZZZ, Langhans Galerie Praha, 19. 11. 2008 – 11. 1. 2009

Langhans Galerie Praha vystavuje fotografie, instalace a videa deseti současných umělců pocházejících z Lotyšska. Video M autora Girtse Korpse představuje formálně redukovanou hru s rozkladem filmového média, ZZZ Adrejse Grantse je barokně košatým fotografickým projektem, ve kterém se svými studenty „vyrábějí“ film-stills z neexistujích filmů. Výstava Od M do ZZZ je přehlídkou různých přístupů a témat v současném lotyšském umění, která si neklade nárok na úplnost, ale snaží se přinést do českého prostředí díla, která bude zajímavé srovnat s domácí produkcí.