Codex Manesse

Marek Zágora: Codex Manesse, v prostorách badatelny knihovny Galerie výtvarného umění v Ostravě, 11. 11. 2008 v 16. 00 h 

codex-manesse1

Jeden z nejznámějších a nejzajímavějších rukopisů první poloviny 14. století, jehož vznik i obsah je úzce spjat s „německým“ prostředím. Rukopis obsahuje 140 „sbírek“ převážně milostné lyriky (tzv. Minnesang), ale objevují se i tzv. průpovědi a lejchy. Dílo téměř všech autorů je uvedeno celostránkovou iluminací, které vznikly v duchu dvorské kultury a „nového“ vztahu k ženě. Mezi vyobrazenými „básníky“ nalezneme mimo jiné i českého krále Václava II.