TZ: 100 000 let sexu

100 000 let sexu: o lásce, rozkoši a plodnosti, Muzeum města Brna: přízemí západního křídla hradu Špilberk, Brno, 14.11. 2008 – 15. 2. 2009

100-000-let-sexu

Článek Pavla Tomeše o výstavě 100 000 let sexu

Výstava 100 000 let sexu zkoumá dějiny sexuality a erotiky od nejranějších počátků lidstva až po nedávnou minulost. Pomocí mnoha atraktivních exponátů z celé Evropy ukazuje různorodost přístupů k sexualitě a erotice v průběhu staletí. Expozice je jednou se série tematických archeologických výstav pořádaných Drents muzeem v Holandsku. Byla již k vidění v několika evropských městech a při její instalaci v Brně bude obohacena o řadu artefaktů vztahujících se k prezentované problematice na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. K vidění tak bude na 250 předmětů, které návštěvníkům poskytnou nečekaně různorodý obrázek o lidské sexualitě, nikoliv však vulgárním nebo šokujícím způsobem. Odbornou kvalitu tohoto projektu garantuje tým 31 specialistů z 8 různých zemí. Téma vztahu muže a ženy v prehistorii a historii bylo též zpracováno ve sborníku a katalogu výstavy, který bude zájemcům k dispozici.
Připravovaná expozice bude chronologicky řazena od nejstarších dějin lidstva až do 19. století. Zajímavými exponáty v první části výstavy budou zajisté originály plastik venuší, které sloužily jako symbol plodnosti u paleolitických lovců i neolitických zemědělců. Z dalších pravěkých nálezů může zaujmout například hrob muže se zlatou schránkou na penis z doby bronzové. Hojně zastoupeny budou předměty reprezentující antický svět, proslulý svým hédonickým životním stylem jehož součástí bylo i oddávání se pohlavní rozkoši. Mezi exponáty původem ze starověkého Řecka a Říma budou patřit mimo jiné vázy s erotickými motivy, falické amulety či mince s vyobrazením řady sexuálních pozic. Překvapivě bohatě budou prezentovány i artefakty z domněle prudérního středověku. Nejmladší období dějin bude zastupovat například unikátní nejstarší dochovaný kondom na světě či pikantní stereo obrázky z 19. století. V závěru výstavy nezůstane opomenuta ani odvrácená strana sexuálních aktivit člověka, které představuje zejména hrozba pohlavně přenosných nemocí se všemi jejími následky.
Expozice bude obohacena řadou audiovizuálních prezentací, rekonstrukcí a dalších prvků, které umožní nahlédnout do průběhu minulých věků, kdy se postupně střídaly vlny sexuální tolerance a zákazů. Výstavu doprovodí různorodý program pro širokou veřejnost, jako jsou odborné přednášky, komentované prohlídky, atd.