Kurátorská prohlídka výstavy 1960 => Súčasnosť / Slovenské umění + čeští hosté

Karel Srp, Zuzana Bartošová, kurátorská prohlídka výstavy 1960 => Súčasnosť / Slovenské umění + čeští hosté, GHMP: Dům U Zlatého prstenu, 26.11.2008 v 16.00 h

Těžištěm výstavy jsou díla umělců více generací a tendencí, vytvořená v průběhu 60. let – od informelu, nové figurace, pop artu přes konstruktivismus ke konceptuálnímu a akčnímu umění, a díla následujícího dvacetiletí, kdy se tyto tendence staly nežádané a jejich autoři vytvořili neoficiální výtvarnou scénu. Do ní se dobrovolně zařadila generační vlna o něco mladších autorů a těsně před rokem 1989 i nastupující umělci, reagující na rehabilitaci klasických výtvarných disciplín. Představena je i aktuální umělecká scéna ve vícerých výtvarných disciplínách a médiích. Slovenskou část kurátorsky zaštítili Zuzana Bartošová a Ivan Jančár. Českou pak Karel Srp.