TZ: Texa

Texa: Uzeninová párty, Galerie Umakart, Brno, 4. 12. 2008 – 4. 1. 2009

hotovo-letak-juchuuu

Texa je výrazná postava nejmladší generace české umělecké scény. Její tvorba sahá od výroby šperků, fotografie, performance až po video. Jejím tvůrčím krédem je maximalismus. Jako VJ spolupracovala s úctyhodným množstvím umělců, DJů a muzikantů a letos se objevila i v line-upu největšího moravského elektronického festivalu Hradhouse. Ve své umělecké tvorbě dokáže chápat věci v širším kontextu, netvoří do sebe zahleděná introvertní díla.
Dlouhodobě zpracovává koncept totální umělecké prezentace, který realizuje ve svém klubovém večírku Noclear Party. Tento happening, který naposledy proběhl v říjnu, představuje svým zaměřením a komplexicitou ojedinělou kulturní událost a zároveň působí jako zhmotnění texina životního postoje postmoderní dandy girl. Texa nezná hranic uměleckého vyjádření, nebojí se balancovat na pomezí reality a fikce, umění a kýče, vkusu a hnusu i jednotlivých uměleckých médií. V současnosti studuje u Veroniky Bromové na AVU a Václava Stratila na FaVU.

Co o své práci říká *texa: „Užívám si fantazie plné barev a mám tendenci zdánlivou dokonalost pozitivního bytí dávat do kontrastu k emocím, hnědce a zmaru.“

Obyčejné uzeniny se mění v mocnou metaforu.
Hlubší smysl všeho máte přímo před nosem.
Všechno je tak významné.
Tak hluboké.
Tak reálné.
Začíná uzeninová párty.

Dojde vám, že lidé jedí uzeniny, protože v tomhle časem sešněrovaném, zákona a pořádku dbalém a majetkem narýsovném světě je to jediné osobní dobrodružství, co jim zbývá…
Jedině s uzeninami nebo se smrtí zažijeme něco nového…
Uzenina je vševládná.

Uzeninová párty je intermediální instalace, která posouvá myšlenku Noclear Party do nové polohy. Vychází z možností galerie Umakart, inspiruje se a odpovídá svým způsobem na otázky, které tento prostor klade. Přirovnání galerijní instituce s vystavenými exponáty k uzenářství a flákům masa není nijak originální myšlenka. Texa svým osobitým pojetím na tuto interpretaci nabaluje další významové roviny a reflektuje tak dnešní „party generaci“ mladých, poživačný životní styl, uměleckou scénu – její představitele i obecenstvo a v neposlední řadě samotné současné umění. Bourá bariéry mezi jednotlivými médii, ale i všemi účastníky párty – aktéry, diváky, autorkou i kurátorem. S manipulativní lehkostí vtáhne všechny do hry a strhne do proudu dekadentní rozkoše. Teple se oblečte a přijďte zažít umění blízké budoucnosti.

Vernisáž: 3. 12. od 18.00 h.