TZ: Petr Veselý

Petr Veselý, DUMB: Dům pánů z Kunštátu, Brno, 3. 12. 2008 – 11. 1. 2009

petr-vesely-zrcadlo-na-stene

recenze výstavy

Petr Veselý studoval v letech 1973-79 na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Jana Smetany. V letech 2002-07 vedl ateliér Malířství I na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, nyní je vedoucím oboru malba na Střední škole umění a designu Brně. Uspořádal přes třicet samostatných výstav doma i v zahraničí, zúčastnil se celé řady výstav kolektivních (např. výstavy Duch a světlo v rámci české účasti na Světové výstavě v Seville v roce 1992), je zastoupen v domácích i zahraničních sbírkách (Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Wannieck Gallery v Brně, Galerie Klatovy-Klenová, v soukromých sbírkách v České republice, ve Francii, v Anglii, v Rakousku a v Německu…). Je členem Umělecké besedy v Praze.

Náměty obrazů Petra Veselého vycházejí převážně z důvěrně známých, všedních a zdánlivě bezvýznamných věcí, témat a situací, které jsou součástí jeho každodenní „sakrální“ reality. V posledních asi třech letech to byly motivy dveří, stropů, interiérů, předmětů – rouška, lehátko, střep… Zároveň je řada těchto konkrétních námětů přirozenou cestou vřazována
do kontextu témat reflektovaných v průběhu dějin výtvarného umění. Jde například o citace z obrazů Bohumila Kubišty, gotických plastik, ale také interiérů na fotografiích Jindřicha Štreita. Osobní se tak snoubí s obecným či univerzálním. V jistém smyslu jsou jeho obrazy posvátnými „ikonami všednosti“. Po „formální“ stránce Petr Veselý zůstává převážně u jednoduchých a výrazně redukovaných vyjadřovacích prostředků, jejichž artikulace se však dále vyvíjí a posouvá tak i jejich sémantiku. Blízko geometrické abstrakce se ocitl v cyklech Formáty (citace formátů jemu blízkých obrazů) a Formuláře (fragmenty úředních formulářů)… Svým způsobem tematizována je v posledních letech v autorově tvorbě šedá barva, a to na motivech již uvedených, tak v podobě jakési „zárodečné matérie“ v cyklech Mlhy a Oblohy. Průběžně se v jeho práci objevuje také lidská figura nebo její fragment, převážně ve formě citace nějaké emočně vypjaté situace (Bytost, Dvojice, Odcházení…).