TZ: Vojtěch Kovářík

Vojtěch Kovářík: DĚTSTVÍ CHLAPECTVÍ BEZDOMOVECTVÍ, BKC: Galerie Kabinet, Brno, 27. 11. 2008 – 14. 01. 2009

Vojtěch Kovářík systematicky řeší téma prostoru a perspektivy. Ve své dosavadní grafické tvorbě pojednává na základě fotografické předlohy architektonické fragmenty, jakými jsou třeba výlohy, stropní okna nebo stavební konstrukce, které někdy kombinuje s figurálními výjevy. Autenticitu trojrozměrného prostoru buduje precizním zobrazením perspektivy, formální brilancí a monumentálním formátem tisků. Výstava představí Kováříkův poslední grafický cyklus, který posouvá téma prostoru do nových souvislostí. Výseky vnitřních prostor jsou nečekaně propojovány s expresivně pojatými krajinnými výjevy. Sugestivně se zde prolínají reálně neslučitelné perspektivy: široce otevřená krajina je současně malým a uzavřeným prostorem, její vzdálený horizont se odehrává už na protější straně zdi.