TZ: České a slovenské umění 60. let 20. století

České a slovenské umění 60. let 20. století, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně: Dům umění, 2. patro zlínského zámku, 10. 12. 2008 – 15. 2. 2009

Po řadě různě založených přehlídek českého nebo slovenského výtvarného umění šedesátých let, jež v uplynulých letech proběhly v Praze a Bratislavě, ale i na jiných místech, přichází nyní několik předních galerií obou zemí s projektem první společné výstavy českého a slovenského umění daného období, doprovázené významu tématu odpovídajícím katalogem. Myšlenka uspořádat tuto rozsáhlou, odborně i organizačně mimořádně náročnou přehlídku výtvarného umění krystalizovala během již řady let probíhající spolupráce mezi Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně a Galérií M. A. Bazovského v Trenčíně.
Cílem výstavy je přiblížit výtvarnou situaci období, které je obecně pokládáno za zlatý věk nejenom pro české výtvarné umění, ale také pro film, literaturu, hudbu, divadlo a v širším slova smyslu pro celou společnost jako doba, kdy po letech útlaku začala tzv. liberalizace a život se stal jen o něco málo svobodnějším než předtím. Zároveň se výstava snaží o zajímavý a dosud ojedinělý dialog a konfrontaci české a slovenské výtvarné scény. Prostřednictvím nejvyhraněnějších osobností, které v šedesátých letech minulého století odvážně formulovali svoje umělecké programy, dokumentuje jedinečnost, rozmanitost a členitost tohoto období, hledá paralely, souvislosti, ale i odlišnosti mezi českým a slovenským prostředím.
Postihnout celkový kontext a veškeré souvztažnosti názorů, koncepcí a médií není možné v rámci žádné byť sebevětší přehlídky, je však velkou ambicí kurátorů výstavy, představit právě ty momenty, které na výstavách umění zmíněné periody často upadají do pozadí, nebo jsou úplně opomíjeny. Proto byli například do výstavního celku záměrně zařazeni i autoři méně známí, kteří působili v regionech, mimo hlavní kulturní centra, avšak přesto vytvořili zajímavé a originální díla, obohacující mozaiku tehdejšího uměleckého dění. Výběr děl byl pochopitelně ovlivněn hlavně povahou a možnostmi sbírkových fondů spolupracujících institucí. Expozice je tedy jak ze slovenské tak z české strany nezbytně selektivní. Celkově výstava představuje přes dvě stě děl od více než stovky autorů. Kromě Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně se na výstavě zápůjčkami podílí zejména Muzeum umění v Olomouci, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy, zmíněná Galéria M. A. Bazovského v Trenčíně a další včetně soukromých sběratelů.