TZ: AFTER FLASH

Jan Cechl, Tereza Janečková, Pavlína Míčová: AFTER FLASH, BKC: Galerie Kabinet, Brno, 21. 1. – 27. 2. 2009

zapomenutc3bd-klobouk1

Název společné výstavy Jana Cechla, Terezy Janečkové a Pavlíny Míčové v Galerii Kabinet odkazuje k ryze technickému východisku, kterými jsou kompoziční animační programy. Tvoří ji projekce flashových animací a after effects animovaných filmů, které se vzájemně formálně i obsahově komentují. Kratší flashové hříčky autorské dvojice Tereza Janečková a Pavlína Míčová doplňují tři animované filmy Jana Cechla s jasně daným narativem a pointou. V prezentovaných animacích lze shodně sledovat odkazy a parafráze prvků specifického žánrového „slovníku“ filmu (motivy, postavy, rekvizity), a v případě Jana Cechla také širších formálních a významotvorných struktur spjatých s určitým žánrem.

 

Název výstavy After Fash lze metaforicky chápat jako optický otisk, který v našich očích zanechá prudký záblesk. Práce Cechla, Janečkové a Míčové „mixují“ otisky ze zkušenosti filmového diváka a recipienta vizuální kultury obecně.
V rámci trojice vystavujících se na výtvarné scéně pohybuje pouze Tereza Janečková, která byla ve výstavním programu Galerií Brněnského kulturní centra zastoupena opakovaně. Právě na příkladu těchto výstav lze naznačit její multumediální rozpětí i vývojové posuny. V roce 2005 byla tehdejší studentka pražské AVU zastoupena jako držitelka ocenění na soutěžní přehlídce Arskontakt zaměřené médium současné malby. Klasickým malířským provedením ovšem oceněný cyklus Slovanská epocha nedisponoval. Odborná porota ocenila tyto digitálních tisky počítačových koláží na plátno právě za progresivní technické pojetí klasického média. O rok později prezentovala v Galerii mladých ve spolupráci s Pavlínou Míčovou projekt Vlevo nahoře vpravo dole, kde fotograficky dokumentovala pitoreskní atraktivitu vlastní chaoticky zabydlené domácnosti. Také animace na aktuální výstavě After Flash nelze jednoznačně žánrově uchopit. Tereza Janečková je dokonce chápe jako „grafický design“ mj. s argumentem využívání obecně dostupných grafických piktogramů. Případnějším označením by mohla být „umělecká postprodukce grafického designu“. Autorka využívá svou praxi grafické designérky ve tvorbě volného umění, tato vazba se ovšem neodehrává na úrovni formálního přejímání vizuálních trendů grafického designu, ale převádění unifikovaných grafický znaků do nenarativních animovaných hříček.
Pavlína Míčová figuruje jako dlouhodobá spolupracovnice Terezy Janečkové, její vzdělání v oblasti teorie umění indikuje její tvůrčí podíl odehrávající se především v úrovni koncepčních vkladů. Třetí z vystavujících autorů, Jan Cechl, je studentem animace na pražské FAMU. Jeho filmy pravidelně uváděné na filmových festivalech jsou ve výstavním kontextu k vidění prvně. Záměrem jeho začlenění do společné výstavy s Janečkovou a Míčovou je tenze mezi podobnými formálními principy a citačními postupy versus odlišnosti v pojetí vyprávění a využívání možností média animace vůbec.