TZ: Peter Rónai

Peter Rónai: Real-Time, BKC: Galerie U Dobrého pastýře, Brno, 28. 1. – 3. 3. 2009

mixed-choir1

Výstava Real-Time je dílčí retrospekcí Petera Rónaie od 80. let po současnost. Jsou zde symetricky zastoupena díla z jednotlivých dekád, je v ní obsažena různorodost mediální i výrazové složky a zanesena tematická a významová kontinuita tohoto výrazného představitele postkonceptualismu. Autorovým výsostným ikonickým východiskem je autoportrét, který přetváří do pitoreskních deformací, jakýchsi vizuálních de-kontrustrukcí. Vlastní tvář mu účinkuje jako jakási grafická matrice, kterou lze nekonečně variovat. Pro její de-konstruování často využívá parafráze emblémů z dějin výtvarné kultury a odkazy ke své dřívější tvorbě. Rónaiova tvorba tak propojuje a rozvíjí principy stereotypu, sériovosti, opakování, intertextuality a subverze.

Videoobjekty, videoinstalace a počítačové tisky na plátno autor zasazuje do rámů, krabic a jiných vrstvení. Využívá možností moderních technologií, které ale neúčinkují jako hi-tech, ale spíše evokují nebo mechanické hračky z období protofilmu a trikové principy z počátků kinematografie. Určujícím Rónaiovým rysem je „nevážnost“ vůči umění i své roli v této oblasti, kterou doprovází hra s nepatřičnými souvislostmi a nejednoznačností významů. Nepatřičnost se vztahuje na překvapivé kombinování výrazových prostředků, médií i sdělení. Jeho mutované autoportréty představují jemné ironické výpady vůči konzervatismu autoportrétu i závěsného obrazu. Odmyslíme-li dobrodružství mnohovrstevnatého dekódování jeho prací, nabízí výstava možnost se „intuitivně“ vtipně pobavit. Součástí výstavy je také interaktivní CD-ROM, který nabízí možnost pohrát si s figurkou autora tančícího na hudbu Ravelova Bolera.
Real-Time znamená v doslovném překladu „opravdový, skutečný čas“. V technické praxi značí, že daná operace probíhá. Název Real-Time je v souvislosti s Rónaiovou výstavou upozorněním na přítomnost pohyblivé složky obrazu, která se v reálném čase mění. Lze jej také chápat jako vyjádření tenze mezi klasickým obrazovým médiem a videoartem nebo performancí a animací, které jsou pro Rónaiovu tvorbu určující a jedinečné.
Peter Rónai (*1953, Budapešt) vystudoval malbu na VŠVU v Bratislavě, malbu a grafiku na maďarské Akademii výtvarných umění v Budapešti a teorii fotografie na stejné škole. V období 1990 – 93 byl spolu s Júliem Kollerem členem skupiny „Nová vážnost“. V roku 1990 pedagogicky působil na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitře, o tři roky později vyučoval konceptuální umění na FaVU v Brně. V současnosti vede ateliér „video“ na FaVU v Brně a působí také jako vedoucí katedry umělecké komunikace na Fakultě masmediální komunikace na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě.