Přednáška Technické a industriální památky v České republice

Technické a industriální památky v České republice, Café DOX, Praha, 5. 2. 2009 v 18.30

Projekce fotografií industriálních památek napříč celou ČR. Fotografie Pavla Friče bude komentovat Eva Dvořáková (Národní památkový ústav).

Pavel Frič
Fotograf architektury. Publikuje v nakladatelství Titanic, mj. Obrazy z dějin české architektury, Dvacáté století české architektury, Industriál_paměť_východiska, 100 technických a industriálních památek Středočeského kraje, Czech Republic – Images of Czech Architecture, Muzea a galerie v České republice, Národní kulturní památky a památky České republiky zapsané na seznam UNESCO.

Eva Dvořáková
Absolventka ČVUT fakulty stavební oboru architektura. Od roku 1974 působí v oblasti památkové péče, v Národním památkovém ústavu vede agendu technických památek, věnuje se výzkumu industriálních a technických areálů a objektů. Patří k iniciátorům Sekce ochrany průmyslového dědictví Národního technického muzea v Praze (1987)a je členem vědecké rady Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT. Spoluautorka řady publikací, mj. Industriál_paměť_východiska, Industriální cesty českým středozápadem, Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Industriální skanzen Čechy a Morava.