Komentovaná prohlídka výstav Pavla Diase a Billa Jacobsona

David Korecký: komentovaná prohlídka výstav Pavel Dias: Padesát a Bill Jacobson: funny, cry, happy, Galerie Langhans Praha, 4. 2. 2009, 17.00

Dokumentární eseje a reportážní fotografie Pavla Diase (*1938) jsou dobře známé celé české kulturní veřejnosti. Výběrová přehlídka v Langhans Galerii Praha sleduje na padesáti příkladech nejdůležitější etapy Diasovy padesátileté kariéry. Kurátorovi Davidovi Koreckému to umožňuje představit autorovo celoživotní zaměření na humanisticky založenou fotografii.
Výstava funny, cry, happy Billa Jacobsona je první prezentací uznávaného amerického umělce v Čechách. Jejím jádrem je stejnojmenný cyklus barevných fotografií, v nichž dokázal detaily okolní reality transformovat v intimní a silně výtvarnou výpověď. Vedle tohoto souboru jsou v Praze vystaveny Jacobsonovy rané snímky z druhé poloviny 70. let, na nichž je možné sledovat, jak jeho citlivost postupně vyzrávala.