Komentované prohlídky Svárů zření

Marie Rakušanová: Komentované prohlídky výstavy Sváry zření / Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století / 1890-1918, GVUO, Ostrava, 19. 2. 2009 v 15.00 a 16.00

Marie Rakušanová vystudovala dějiny umění na Univerzitě Karlově. Na téže univerzitě pokračovala ve studiu doktorském. V současnosti připravuje svou habilitační práci. Od roku 2002 pracuje jako kurátorka Galerie hlavního města Prahy. Zároveň působí jako odborná asistentka v Ústavu dějin křesťanského umění od roku 2005 . V roce 2006 byla jmenována předsedkyní Akademického senátu Katolické Teologické fakulty Univerzity Karlovy. Autorsky se podílí na tvorbě mnoha významných publikací, pořádá řadu výstav a je bezesporu jednou nejvýraznějších osobností naší současné teorie umění.