Historička umění a malíř = skvělý kurátorský tým

TRANSFER, DUMB: Dům pánů z Kunštátu, Brno, 27. 1. – 1. 3. 2009

11

Výstavu Transfer v Domě umění města Brna připravila kurátorka Kateřina Tučková, která vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě MU společně s malířem a pedagogem AVU Michaelem Rittsteinem. Dnes často diskutovaná otázka, zda mají výstavy současného umění připravovat historici umění či umělci, získává prostřednictvím Transferu geniální odpověď: nejlepší je spolupráce obou. Alespoň v případě této výstavy to platí.

Proč je výstava Transfer, která představuje malířskou tvorbu umělců všech generací, jenž prošli Akademií výtvarných umění v Praze, tak povedená? Její kouzlo lze shrnout do dvou momentů. Prvním z nich je výběr děl. Většinou se jedná o výrazné, obsahově silné malby, které navíc často vzbuzují úsměv, někdy i přimějí diváka přímo k smíchu. Příkladem může být obraz Vandal ve Slimákově (2008 ) od Lukáše Miffeka, který znázorňuje malý domek mezi trávou pošplíchaný od sprejera. A přestože všechna díla mají svoji vlastní osobnost, v pozitivním slova smyslu agresi, se kterou se derou k divákovi, jsou nainstalována tak, že se neperou mezi sebou.

21

Druhým kladným bodem je instalace, při které se autoři nevyhýbali položení díla na podlahu, nebo vlečení pomalovaného pásu látky přes část výstavního prostoru. Nejvíce snad překvapí doplnění rozměrných pláten o drobná dílka, která jsou nainstalována na místech, kde by je normálně divák nečekal, například přibitá na futrech dveří. Výstava Transfer sice představuje klasické médium malby, přesto má mladého, odvážného a současného ducha, kterého značná část výstav současného umění postrádá.