TZ: Vladimír Skrepl

Vladimír Skrepl: Jako v zrcadle, MG: Pražákův palác, Brno, 6. 3. – 28. 6. 2009

skrepl

Vladimír Skrepl (*1955), laureát Ceny Michala Ranného za rok 2008, patří mezi nejvlivnější a nejdůležitější postavy české výtvarné scény už od druhé poloviny 80. let 20. století. V současné době působí jako vedoucí Malířské školy II. na Akademii výtvarných umění v Praze. Pro nastupující generace představuje jeho osobnost i tvorba významný referenční bod a vzor důslednosti a otevřenosti uměleckého myšlení.
Mrkev v zimě, Podivné přátelství nebo Modrý spasitel, to jsou názvy některých obrazů Vladimíra Skrepla. Zdrženlivý vůči jakémukoli programu, vypjatě až brutálně expresivní, ironický a zpochybňující všechny pojmy spojované s uměním jako sférou krásy, ale zároveň velmi citlivý ke kvalitám čisté malby, také těmito slovy lze přiblížit tohoto insidera české výtvarné scény. Jeho tvorba z posledních let, která tvoří jádro výstavy v Moravské galerii v Brně, jistě nenechá návštěvníky chladnými. Výstava Jako v zrcadle je přitom pro širší publikum první příležitostí seznámit se s energií a kvalitami Skreplova díla.
U příležitosti výstavy vychází katalog Vladimír Skrepl: Jako v zrcadle, který je první samostatnou publikací věnovanou jeho dílu.

Marek Pokorný, ředitel Moravské galerie v Brně a kurátor výstavy, o Vladimíru Skreplovi říká: „I přes jeho rozsáhlé umělecké aktivity a jeho pedagogické působení na Akademii výtvarných umění v Praze zůstává v očích ,seriózní výtvarné kritiky‘ a historiků umění jakousi anomálií, kterou sice nelze obejít, ale nikdo si s ní neví rady. Jako výtvarný samouk (Skrepl absolvoval v letech 1976-1981 katedru dějin umění a etnografie na brněnské filozofické fakultě) bez formálních zábran a s mimořádným zájmem o dění na výtvarné scéně byl vždycky obviňován z přílišné receptivnosti, přestože bylo od počátku zřejmé, že jeho tvůrčí založení inklinuje především k výzkumům v oblasti reakcí tvůrčího subjektu na afektivní impulzy za pomoci rozvolněné, expresivní a o možnostech či klišé média (malby, instalace) přemýšlející formy.“

Cena Michala Ranného a Cena Jindřicha Chalupeckého představují v souboru oficiálních ocenění pro výtvarné umělce specifickou kapitolu, neboť jsou udělovány z iniciativy soukromých osob. Obě ceny patří k průkopnickým činům, k nimž se teprve postupně přidružily další ceny zaštítěné například ministrem kultury.
Cenu Michala Ranného vyhlašuje jednou za dva roky Společnost přátel MG a Moravská galerie v Brně, aby poukázaly na práci výrazné osobnosti, která je jak po formální, tak obsahové stránce zásadním obohacením české vizuální kultury. Cena se vypisuje od roku 1999 a je určena českým výtvarným umělcům bez omezení věku a státní příslušnosti. Je vyjádřena čestným diplomem a finanční odměnou. Vzhledem k tomu, že počet různých ocenění v posledních letech vzrostl, bylo nezbytné zpřesnit vymezení Ceny Michala Ranného tak, aby bylo zřejmé rozhodující kritérium jejího udělování. Po diskusích byl v roce 2006 přijat návrh položit důraz na fakt, zda dílo a myšlení oceněného umělce výrazně ovlivňuje nastupující generace. V tomto smyslu se také zpřesnil statut ocenění.
Prvním laureátem Ceny Michala Ranného se stal Dalibor Chatrný, po něm následovali Miroslav Šnajdr st., Stanislav Kolíbal a Jiří Kovanda. Letos porota ve složení Eduard Schmidt, Jana Ševčíková, Marek Pokorný, Alexandra Kusá, Jiří Kroupa, Jiří Havlíček, Vít Havránek jednohlasně zvolila Vladimíra Skrepla.
Michal Ranný (1946 Brno – 1981 Praha) – významná osobnost české moderní malby, přední představitel lyrické abstrakce, v jehož díle se přírodní mísí s existenciálním, předčasně zemřelý tvůrce, který byl osobním příkladem a inspirátorem pro řadu jiných výtvarníků, sám navázal například na dílo Jiřího Johna a patří do okruhu malby spojené s dílem Josefa Šímy, Roberta Hliněnského či Václava Boštíka.

 

Vladimír Skrepl (1955 Jihlava) – výrazná osobnost současné výtvarné scény, malíř, tvůrce objektů a instalací, výtvarník samouk, studoval historii (1976-1981 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Brno), v současné době vedoucí Malířské školy II. na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 2007 obdržel Cenu od Jiřího Kovandy.

 

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY VLADIMÍRA SKREPLA
1987 | Vladimír Skrepl, Kulturní středisko Opatov, Praha
1988 | Vladimír Skrepl, Kulturní středisko Blatiny, Praha
1992 | Vladimír Skrepl, Galerie Béhémot, Praha
1994 | Vladimír Skrepl, Galerie MXM, Praha
1995 | Vladimír Skrepl, Forum Stadtpark, Graz (s J. Kovandou)
1996 | Bílý jídlo, Galerie MXM, Praha (s J. Kovandou)
1996 | Před svatbou a Po svatbě, Galerie 761, Ostrava
1997 | Mňňňau, Malá Špálovka, Praha

1997 | Zatím co ty spíš, Liberec
1997 | Vladimír Skrepl, Na Bidýlku, Brno
1999 | Konkurs, Galerie U Černého pavouka, Ostrava
1999 | Dokonalost v barvě, Galerie Pod Kamennou žábou, České Budějovice
2000 | Vladimír Skrepl, Galerie NOON, Praha
2001 | Vladimír Skrepl, Galerie V. Špály, Praha
2002 | Vladimír Skrepl, CO 14, Praha
2002 | Vladimír Skrepl, Galerie Na Bidýlku, Brno
2003 | KTC, Praha
2003 | VLDMR-SKRPL, Galerie 761, Ostrava
2005 | Vladimír Skrepl, AM 180, Praha
2006 | Vladimír Skrepl, Galerie Vernon, Praha
2007 | Kočka porodila koťata, Galerie 35 m2, Praha
2007 | XYXX, Karlín Studios, Praha
2008 | Vladimír Skrepl, Galerie Sokolská 26, Ostrava
2008| Miss Kosmos b.s., AP atelier, Praha

SKUPINOVÉ VÝSTAVY VLADIMÍRA SKREPLA
1988 | Malba generace 80. let, Palác mládeže, Moskva
1989 | Tschechische Malerei Heute / Česká malba dneška, Galerie der Stadt Esslingen, Villa Merkel
1989 | Popis jednoho zápasu, Rychnov n. Kněžnou, Roudnice n. L., Cheb, Karlovy Vary, Opava
1990 | Contemporary Czech Painting, Walker Hill Art Center, Seoul, South Korea
1991 | Aktuelle 91, Künstlerwerkstatt Lotringerstrasse 13, Mnichov
1992 | Mezi Ezopem a Mauglím, Galerie V. Špály, Praha
1992 | Její bratr, jeho manžel, Galerie V. Špály, Praha
1993 | Zweiter Ausgang / Druhý východ, Ludwig Forum Für Internationale Kunst, Aachen
1993 | Jako ženy, Nová síň, Praha
1993 | To, co zbývá, Štencův dům, Praha
1994 | Passing Through, Galerie Walcheturm, Zurich
1994 | Bačkovský, Balcar, Písařík, Skrepl, Obecní dům, Praha
1994 | Aš – Až, Muzeum v Aši
1994 | Aš – Až, Galerie MXM, Praha
1995 | Na hraně, Galerie V. Špály, Praha
1995 | Zkušební provoz, Mánes, Praha
1996 | Česká abstra(H)ce, Galerie V. Špály, Praha
1997 | Normální rodina neexistuje, Galerie Na Bidýlku, Brno
1997 | Demode, Galerie U Dobrého pastýře, Brno
1997 | Tichá sdělení, Galéria Budapest, Budapešť
1997 | Šejk, Galerie Malá Špálovka, Praha
1997 | Nadílka, Galerie MXM, Praha
1998 | Snížený rozpočet, Mánes, Praha
1998 | Zelená, Galerie AVU, Praha
1998 | To není možný, Galerie MXM, Praha
1999 | Perplex, Galerie V. Špály, Praha
O lásce, Richterova vila, Praha
Vzdálené podobnosti, Veletržní palác, Praha
2000 | ÜberlebenKunst, Kulmbach
2000 | České kulturní centrum, London
2000 | Konec světa, NG Praha
2004 | Nebe je kino, kámo, Gallery Art Factory, Praha
2004 | Obsese sběru, Galerie Jihlava
2004 | Soukromá vášeň, Dům pánů z Kunštátu, Brno
2004 | Animália, Galerie české plastiky, Praha
2004 | Die Neue Welt liegt mitten in Europa, Kunstverein Weiden
2005 | Stopy zápasu, Galerie moderního umění, Hradec Králové
2005 | II. ročník malířského sympozia, Galerie Brno
2005 | Flash Art Fair, ATA Hotel, Milano, Itálie (Galerie Display)
2005 | Definice, Galerie Display, Praha
2005 | Že je to opravdu strašné, ale ještě horší, Galerie AVU, Praha
2006 | Wanieck Gallery, Brno
2006 | Mikkala Museum, Finsko
2007 | Praguebiennale 3
2007 | Lovci lebek, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy, Galerie Šternberk,
Východočeská galerie, Pardubice, Regensburg, Německo
2007 | Forma následuje… risk, Karlín Studios, Praha, Národná galleria, Bratislava
2007 | Vylepšený model, kulhavý efekt, Galerie NoD, Praha
2007 | AVU 18, Národní galerie, Veletržní palác, Praha
2007 | Fresh Trips, Kunnstraum Innsbruck
2008 | Obrazy slov, Letohrádek Hvězda, Praha
2008 | Transfer, White Box, Mnichov
2008 | Tina B, Praha
2008 | Už stovky let to nebolí, Galerie města Blanska
2009 | Lost, MeetFactory Gallery, Praha