TZ: Abrantes, Cenek, Zrubec

Gabriel Abrantes, Filip Cenek, Radoslav Zrubec: Přibližuji, zvětšuji, BKC: Galerie Kabinet, Brno, 3. 3. – 14. 4. 2009

Výchozím tématem instalace Filipa Cenka, Radoslava Zrubce a Gabriela Abrantese je samotný prostor kabinetu ve fyzické i významové rovině. „Kabinet“ obecně představuje výukovou pracovnu nebo místnost pro sbírky. Evokuje přízraky preparátů, nedokončených pokusů a ztracených patentů. Jedním z určujících principů kabinetu je redukce vybraných jevů, kterou lze metaforicky chápat jako přibližování a zvětšování těchto jevů z běžné optiky našeho vnímání.

Marika Kupková