TZ: Michal Cimala

Michal Cimala: Tuzemský export – Tuzex, GVUO: Nová síň Poruba, Ostrava, 13. 3. – 18. 4. 2009

cimala

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 12. března 2009 v 17 hodin v Nové síni Poruba. Výstavu zahájí Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Michal Cimala začal svou kariéru v uměleckoprůmyslové škole se zaměřením na zpracování šperků. Pokračoval designovými návrhy a rozsáhlou sochařskou prací, která přinesla nový způsob zpracování netypických industriálních materiálů.
Absolvoval stipendia v Miláně, Berlíně, San Francisku a Španělsku. Samostatně vystavuje již pět let. Prezentoval se mimo jiné na Kunst am Bau v Berlíně (1999) a Sculpture grand v Art Factory Praha (2003). Od roku 2006 je asistentem na AVU v ateliéru Socha I u Jaroslava Róny. Vystupuje s industriální kapelou Roxor.

Výstava, s tak trochu melancholickým přívlastkem tuzexová, přinese spoustu výjimečných a jedinečných děl. Obdivovat budede moci velkoformátové obrazy s industriální tematikou, či experimentální hudební nástroje. Kurátorem výstavy je Jiří Jůza.

Práce Michala Cimaly je silně formována komiksy. Trajektorie jeho uměleckého výrazu byla vedena od šperků k muzice, napříč anarchistickou vybombardovanou tovární halou zamořenou polyetylenem v Berlíně. Kombinace hudby a materiálového výrazu umělcova pohledu na svět nemůže být přehlédnuta. Cimalova sci-fi je radikálně individuální hrou. (Radek Váňa)

Nová síň Poruba dostává v letošním roce zcela novou výstavní koncepci. Mladé umění zde získá tolik potřebný výstavní prostor. Sérii výstav, které se budou věnovat nejmladšímu výtvarnému umění, zahájí Cimalův Tuzemský export. Kromě autorských výstav mladých umělců, nejen z ostravského regionu (Michal Cimala pochází z Havířova, v současnosti však žije v Praze), bude představena Pavlína Konvičná, která je za Ostravskou univerzitu v Ostravě nominována na přehlídku vysokých uměleckých škol zvané Start Point, a také diplomové práce studentů Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě. Na podzim se pak můžete těšit na výstavu studentů významného ostravského umělce Petra Lysáčka, který vyučuje na Katedře intermédií na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě.
TRAFAČKA je industriální prostor se stálými ateliéry pěti výtvarníků (Honza Kaláb, Jakub Nepraš, Roman Týc, Michal Cimala, Martin Káňa), otevřeným velkokapacitním ateliérem pro další aktivní kreativce a odděleným výstavním prostorem pro současné umění.

Hlavní zaměření ateliérů, plánu výstav, workshopů a přednášek je současné výtvarné umění, street art a konceptuální tvorba nastupující generace mladých umělců, kteří nemají prostředky na financování vlastních ateliérů, studií a možnosti prezentace veřejnosti.

Trafačka nabízí zázemí pro tvorbu prostorově náročných objektů, soch, obrazů, hudebních, filmových, divadelních či jiných projektů a jejich zpřístupnění veřejnosti.

Je to místo setkávání, kde je možno sledovat nastupující tendence v současném umění, jejich další vývoj a směr. Místo otevřené komunikace a diskuse mezi českým i zahraničním výtvarným světem.
START POINT je přehlídka nejlepších diplomových prací evropských výtvarných akademií. Letošní sedmý ročník zahrnuje již 28 škol ze 14 zemí. Na každé škole vybere tříčlenná komise, složená ze dvou zástupců poroty a jednoho místního pedagoga, nejlepší diplomovou práci.

V den vernisáže vybírá porota v Galerii Klatovy/Klenová konečného vítěze, který bude odměněn rezidenčním pobytem na Klenové a samostatnou výstavou s katalogem. Od loňského roku porota uděluje i několik vedlejších cen.