TZ: Zbyněk Sedlecký

Zbyněk Sedlecký: Vložit datum, Galerie Caesar, Olomouc, 7. 4. – 30. 4. 2009

zbynek-sedlecky

Zbyněk Sedlecký (1976), absolvent brněnské FaVU (prof. Jiří Načeradský) a pražské AVU (prof. Jiří Sopko), se od začátku svého uměleckého působení věnuje výhradně malířskému médiu. Do kontextu mladé české malby zařadily autora kolektivní kurátorské projekty 6. května (2003, Praha), Artnow.cz (2003, Praha), Černého Petra má Zbyněk (2005, Brno), Nová trpělivost (2007, Praha) nebo Resetting/ Jiné cesty k věcnosti (2007-08, Praha).

Autor vnímá malířské médium jako platformu pro výzkum vztahu mezi vizuálním záznamem tvořícím obraz a časovým vnímáním zobrazovaných motivů. Tento jmenovaný vztah dává podobu finálnímu výstupu – obrazové iluzi, v níž je budován „prostor paměti“. Jde-li tu o vnímání času, pak se do „průzkumu“ přirozeně zapojuje také vlastní autorovo proměnné vědomí, nebo lépe řečeno, je jeho nedílnou součástí. Svou samostatnou výstavu v olomoucké Galerii Caesar nazval civilně Vložit datum. Více na www.galeriecaesar.cz.

Petr Vaňous, kurátor výstavy, redaktor A2