Z očí do očí s Jakubem Neprašem

Z očí do očí s Jakubem Neprašem, moderuje Karel Srp, GHMP: Týnská literární kavárna, Praha, 8. 4. 2009 v 18.00

jakub-nepras

Jakub Nepraš vystudoval AVU, spolupracuje s galerií Vernon a působí ve studiích Trafačka. Zajímají ho hlavně širší témata a signály přírody. Mikro, makro celky a přirozeně fungující systémy a jejich provázanost v současném neustále se vyvíjejícím superorganismu. Videomalby, videoskulptury a iluzivní koláže za použití propojení klasických i nových médií.