TZ: Petr Kvíčala

Petr Kvíčala: Krása, GVU v Hodoníně, 18.4. – do 28. 6. 2009

Malíř Petr Kvíčala (*1960) se od poloviny osmdesátých let zabývá ornamentem. Základem jeho výtvarného jazyka jsou rytmicky se opakující linie, nejčastěji vlnovky, lomené linie či smyčkové linie. Dlouhodobě a systematicky je nejrůznějším způsobem kombinuje, zmnožuje, překrývá a vrství. Opakování linií a barevných ploch odkazuje k pravěkému umění a lidovému ornamentu, současně i ke klasické moderně a současné abstrakci. Neustále hledá a rozvíjí cesty svého uměleckého programu. V poslední době se zajímá o optické efekty opakujících se geometrických vzorců a barev. Obrazy Petra Kvíčaly se žánrově pohybují od procesuální malby přes monochromy až po malířské instalace.

Výstava se soustřeďuje na některé etapy jeho malířské tvorby, ačkoliv autor působí i na poli architektury a designu. Je zde představeno několik jeho dřívějších obrazů z 80. a 90. let v konfrotaci s pracemi z poslední doby. Např. z cyklů „Jen pro Tvé oči“, „Kódované ornamenty“, „Memory“, „Pacific“, „Dogon“ či „Makarony“, v kterých se autor zabýval tématy povrchu, plynutí a procesuality.

„Na obrazy Petra Kvíčaly je zajímavé dívat se. Přinášejí něco, co nelze, na rozdíl od určitých projevů konceptuálního umění, popsat slovy. Jsou vnímatelné zrakem a často výhradně ve fyzické konfrontaci s originálem. Všechny je spojuje jednotný konceptuální přístup.“

Tomáš Pospiszyl

Petr Kvíčala žije a tvoří v Brně, kde působí také jako pedagog v ateliéru malby na Fakultě výtvarných umění VUT. Autor je také znám svými malířskými environmentálními intervencemi do architektury a spoluprací s architekty.