Marginálie: Hlava Krista z Hradce Králové

Jan Mikeš: Hlava Krista z Hradce Králové – relikvie, nebo stavební materiál?, DUMB: Přednáškový sál Domu pánů z Kunštátu (naproti kavárny Trojka), Brno, 4. 5. 2009 v 18.00

Tématem přednášky je hlava Krista pocházející z období krásného slohu nalezená v základech jednoho z domů v Hradci Králové. Představeny budou nejen nové uměleckohistorické poznatky spojené s tímto artefaktem, ale také okolnosti místa jeho nálezu. Za jakých okolností byly sochy kdysi vkládány do zdí a základů domů, pohřbívány pod oltáře chrámů nebo vyváženy na smetiště?

Přednáška se uskuteční v rámci cyklu Marginálie.