TZ: Guma Guar

Guma Guar, DUMB: Galerie G99, Brno, 6. 5. – 14. 6. 2009

Guma Guar je skupinou vizuálních umělců a experimentálních elektronických hudebníků. Základem tvorby skupiny je naplnění politického poslání umění a také přesvědčení o možnosti pomocí použitých forem umění měnit svět. Politická angažovanost v umění předpokládá nezávislost jednání na jakémkoliv systému. Skupina má blízko k tvorbě Johna Heartfielda, praotce politické koláže, či anarchistického myslitele Noama Chomského.