TZ: Mikoláš Axmann

Mikoláš Axmann: Barevník, OGL, Liberec, 30. 4. – 14. 6. 2009

axmann11

Výstava prací Mikoláše Axmanna představí pod názvem Barevník jeho současnou grafickou tvorbu, abstrahované výjevy odkazující na tenkou linii mezi světy světskými a posvátnými. V liberecké Obl astní galerii Mikoláš Axmann vystaví zcela novou kolekci tisků – jedná se o kamenopisy ilustrující knihu básní Jeana Tardieu Pane!, Pane!. Axmann kamenopisy následně částečně použil ve své autorské knize s hravými básněmi tohoto francouzského autora, jejíž název obměnil na Pan a Pán. Tato bibliofilie získala v březnu tohoto roku Cenu časopisu Grapheion v soutěži Grafika roku 2008.Více informací o výstavě a ukázky prací Mikoláše Axmanna si můžete prohlédnout na našich webových stránkách: http://www.ogl.cz/vystavy-vystavni-plan.php?vid=187.