TZ: Miroslav Šnajdr

Miroslav Šnajdr, DUMB: Dům pánů z Kunštátu, Brno, 6. 5. – 14. 6. 2009

Dílo Miroslava Šnajdra představuje mimořádně osobité rozvíjení podnětů, které přinesl informel, a to způsobem, který nemá v českém prostředí obdobu.
Umělcův výtvarný projev – malířská a kreslířská tvorba plná citlivých interpretací vlastních pocitů a zážitků upoutává bohatou škálou plnou vizuálních podnětů, poselství a spontánního sebevyjádření, je zdrojem smyslových a estetických kvalit, je výpovědí o autentickém tvůrčím postoji, výpovědí o malbě a zpovědí o něm samotném.