TZ: Objevy: Mistrovská díla 19. století z Augsburgu

Objevy: Mistrovská díla 19. století z Augsburgu, OGL, Liberec, 30. 4. – 20. 9. 2009

objevy1

Výstava Objevy / Mistrovská díla 19. století z Augsburgu představuje další společný projekt Oblastní galerie v Liberci a Kunstsammlungen und Museen Augsburg. Navazuje na obdobně koncipovanou výstavu Sehen ist alles / Meisterwerke des 19. Jahrhunderts aus Liberec, která představila v Augsburgu v roce 2007 mistrovská díla německého malířství 19. století ze sbírek liberecké galerie. Tento rok budou v Liberci k vidění vybraná díla ze sbírek Kunstsammlungen und Museen Augsburg, která nastíní vývoj německého malířství v průběhu 19. století.