TZ: David Jedlička

David Jedlička: Dámská volenka, Galerie Minikino, Ostrava, 7. 5. – 3. 6. 2009

jedlicka_pozvanka

Název výstavy „Dámská volenka“ je inspirován vzpomínkou na taneční. Dámská volenka – mladí muži, do té chvíle pánové situace, sedí a čekají. Podobně je to s mými

obrazy: nadhazují témata jako ještě nedokončenou možnost asociací a interpretací, které jsou v rukou diváka. Já sedím na židli a čekám…

David Jehlička (1969 v Brně) absolvoval v 1997 ateliér D. Balabána na kat. výtvarné tvorby OU, učí na kat.výtvarné tvorby PdF UP v Olomouci.