TZ: ZOOM IN

ZOOM IN: Marnost nad marnost, multimediální tvorba patnácti převážně zahraničních autorů studijního programu Visual Arts pod vedení MgA. Mileny Dopitové, Galerie VŠUP, Praha, 6. 5. – 28. 5. 2009

zoom-in

Performance, videoprojekce a objektové instalace vystaví na dobu tří týdnů zahraniční studenti z magisterského programu Visual Arts Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Vizuálně překvapivý projekt s názvem ZOOM IN promění Galerii VŠUP na prostor pro různá média spojené jednotným tématem „marnost nad marnost“.

Výstava se uskuteční od 7. do 28. května 2009 v Galerii VŠUP, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, otevřeno pondělí až sobota, vždy od 10 do 18 hodin. Vernisáž se koná 6. května 2009 v 18 hodin za účasti vedoucí programu MgA. Mileny Dopitové a všech patnácti autorů.

Výstava otevírá prostor k reflexi a dotýká se odpovědí na otázky typu: Co je a není marnost? Lze ji definovat? Je kontraproduktivní? „Marná snaha“, „zbytečnost“ nebo „pro nikoho“ – to jsou výrazy, u kterých bychom mohli mít pocit, že rezignují na smysluplné výstupy případných aktivit. Výstava by mohla zároveň polemizovat o významu každodenních zkušeností a jejich aplikací ve vizuální tvorbě.

Jak určovat poměr hodnot? Je možné vnímat a rozumět marnosti jako strategii, která má svůj specifický zoom-in, nebo tato strategie umožňuje mnohonásobné zaměření pozornosti a chápání smyslu? V současné společnosti můžeme spíše pozorovat snahy o popření marnosti, například konzumním chováním, nebo naopak snahou o duchovní naplnění. Naproti tomu současní vizuální umělci často pracují s marností jako s výchozím principem nebo osobním základním pocitem. Jejich strategie marnosti může popírat nebo vytěsňovat na okraj zájmu některé základní prvky obsahových sdělení, bez nichž jsme si donedávna význam umění neuměli představit. Tyto prvky můžeme popsat například jako námět a téma. Marnost můžeme také vnímat jako prostor bez ambicí, prostor, který poskytuje útočiště pro nezávaznou hru bez kalkulace s přímým výstupem do společnosti.

Během konání výstavy Zoom In bude možné v Galerii VŠUP zakoupit knihy, katalogy a propagační brožury Nakladatelství VŠUP.