TZ: Brno Art Open 2009 / Sochy v ulicích

Brno Art Open 2009 / Sochy v ulicích, Brno 31. 05. – 30. 08. 2009, http://www.dum-umeni.cz
Neděle 31. 5 2009, 18 hod, Dům pánů z Kunštátu – zahájení;  19 hod před Domem umění na Malinovského nám. – Kontejnery umění

brno art open sochy v ulicich pozvanka

SOCHY V ULICÍCH Brno Art Open 2009

31 05 – 30 08 (2009)

Poslední květnový den se centrum Brna opět zaplní vybraným souborem výtvarných děl, která využívají mimořádnosti městského interiéru Brna a samotné médium veřejného prostoru. Poúspěšném nultém ročníku se brněnská radnice rozhodla založit tradici setkávání výtvarného uměnía publika mimo galerijní prostředí. Výběr autorů se odehrával v rámci komunikace Domu umění města Brna a Umělecké rady, která odborně zaštiťuje celou akci.

Záměrem letošního ročníku bylo, kromě vytvoření vyvážené a zároveň bohaté výstavní dramaturgie, přitáhnout i významné osobnostisvětové výtvarné scény. Tuto roli na sebe vzala účast výtvarnice českého původu Magdaleny Jetelové(která byla v českých médiích uvedena především v souvislosti s obří židlí, jež uplavala z pražskéhoMuzea Kampa při povodni v roce 2002). Dům umění města Brna vedl jednání s více než 30 umělci.

V konečném výběru se nakonec objevilo 15 autorů z Česka, Slovenska, Polska a Německa. Není to alekonečný stav, protože integrální součástí letošního ročníku je projekt Kontejnery umění, kterýpořádá občasné sdružení Uff!Art a je určen vybraným autorům do 30 let.

Novinkou letošníhoročníku jsou také doprovodné akce, které by měly napomoci s výkladem jednotlivých uměleckých prací nebo umocnit dobrodružství jejich objevování, ale také přivést do centra města nové prvky využívání veřejného prostoru. Celý soubor akcí nese název Živo(t) v ulicích a obsahuje následující typy akcí:

Průvodcovské přednášky

Prohlídka vystavených objektů s kurátory výstavy

Ateliers Open
Ojedinělá příležitost setkat se s brněnskými výtvarníky a možnost vidět umělecká díla tam, kde vznikají. V spolupráci s občanským sdružením Magma.

Urban Reset
Série projektů věnujících se revitalizaci městských prostorů, objevování zašlých krás a oživování urbánních legend.

Living Undergound/workshop
Living Underground je laboratoř na zkoumání a hledání řešení problémů souvisejících s grafickým designem, architekturou, komunikací a sociálním prostředím. Čtyřdenní workshop povedou lektoři Marcel Benčík, Braňo Matis a Martin Jančok z designérské skupiny 1977 (SK).

Urban Kafe
Skvělá káva a umělecký zážitek na netradičních místech.

Noc tanga
Argentinský tanec mezi tanečníky sochaře Michala Gabriela

Kontejnery umění

Dům umění města Brna / Brno Art Open 2009 – Sochy v ulicích / 31 05 – 30 08 2009

http://www.dum-umeni.cz / http://www.brnoartopen.cz

PŘEHLED AUTORŮ A VYSTAVENÝCH OBJEKTŮ

Krystian Czaplicky

Minimalistický objekt polského umělce: přesně opracovaný kamenný geometrický tvar zapuštěný v betonové bázi, tvarovaný autorem, je umístěn v topograficky přesně vymezené lokalitě, na imaginární ose mezi budovami brněnských uměleckých škol. Umístění: park Špilberk

Tomáš Džadoň

Funkční Portál, imitující součást panelových domů – sídlištní architektury 70. let: bude instalován na vchodu starého domu v centru města. Vytvoří tak kontrast staré, původní architektury s cizorodým prvkem, rozšířeným v období výstavby panelových sídlišť, jako symbol spojení dvou stylově i ideově protichůdných architektonických pojetí. Umístění: Jakubská 7

Otto Herbert Hajek P 495 – Reliefplastik: reliéfní plastika německého sochaře českého původu z družebního města

Stuttgart (dlouhodobá zápůjčka) je umístěna na nádvoří Nové radnice. Objekty O. H. Hajeka (+2005), určeny jak pro interiér, tak pro veřejný prostor a fasády budov, jsou převážně z oceli a betonu, vycházejí z geometrického tvarosloví.
Umístění: nádvoří Nové radnice

Milan Houser

Leskymoid: autor reaguje na dílo rakouského sochaře Hanse Kupelwiesera, které vzniklo v rámci loňské sochařské přehlídky na nádvoří Domu pánů z Kunštátu, a parafrázuje jeho tvar i strukturu překrytím textilií, měnící povrchové kvality i barevnost kovového objektu. Jeho další prací je vertikální instalace z dřevěných židlí Sloupec: dynamická spirála, rozpínající se do prostoru členitou konturou monumentálního objektu.
Umístění: Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 a Malinovského náměstí

Michal Gabriel

Hráči Michala Gabriela představují charakteristickou ukázku umělcovy figurální tvorby z posledního desetiletí, v níž nacházíme jak narativní prvky, tak alegorické významy a symboliku. Příběhy různě situovaných sestav figur monumentálního měřítka, v jejichž tvarosloví lze spatřovat symboly stability a síly, se proměňují v souvislosti s jejich lokalizací.
Umístění: Moravské náměstí a dvůr Uměleckoprůmyslového muzea MG, Husova 14

Dalibor Chatrný

Kameny: autor revokuje půdorys kostela sv. Mikuláše, který dominoval prostoru dnešního náměstí Svobody – neopracované kamenné kvádry umístěné po obvodu opěrného systému stavby připomínají existenci v minulých stoletích zbořeného gotického chrámu.
Umístění: náměstí Svobody

Magdalena Jetelová

Dýchající dům: pro realizaci svého záměru vytvořit vizuální i akustickou iluzi dýchající budovy umělkyně využila funkcionalistickou architekturu brněnského hotelu Avion. Okna hotelu budou po dobu sochařské přehlídky vybavena zařízením, jež oživuje statickou hmotu objektu evokací živého dýchajícího organismu.
Umístění: hotel Avion, Česká 20

Ivan Kafka

Projekt Ivana Kafky Bludné hájemství sestává z více než dvou set vybraných typů dopravních značek různého druhu, jejichž seskupení bude symbolizovat změť příkazů a zákazů. Sestava hustě rozmístěných dopravních značení, situovaných v části prostoru oddělující nákupní centrum Galerie Vaňkovka a Wannieck Gallery bude zdánlivě blokovat průchodnost prostoru a iritovat svým významem.
Umístění: prostor mezi nákupním centrem Galerie Vaňkovka a Wannieck Gallery

Pavla Kačírková

Ovce: stádo litinových ovcí – odlitků vyrobených technikou lití kovu do písku, do něhož byla přenesena plynulá automatická kresba, bude umístěno na Domě umění. Instalace vytvoří kontrast subtilně působícího zástupu ovcí, lemujících horní okraj budovy, s funkcionalisticky rekonstruovanou architekturou.
Umístění: Dům umění, Malinovského 2

Václav Kyselka

Objekt Odpoutání koňské síly, rotační závěsná socha umístěná v blízkosti Staré radnice, představuje analogii k jednomu z legendárních symbolů města – brněnskému krokodýlovi, zavěšenému v průchodu radnice.
Umístění: ulice Průchodní

Dominik Lang

Projekt Návštěva v bývalé galerii Na bidýlku je věnován výstavním aktivitám nedávno zesnulého galeristy Karla Tutsche. Prázdný prostor připomene existenci galerie, která svou orientací na neoficiální umělecké struktury, na osobité umělecké projevy i umělce-solitéry znamenala velký přínos pro brněnskou uměleckou scénu. D. Lang se tak záměrně zřekl klasické sochařské práce nebo práce s prostorem a soustředil se na historii a paměť místa, spojené s osobností galeristy Karla Tutsche.
Umístění: Václavská 14/16

Tomáš Medek

Dva objekty – několikanásobně zvětšená mandarinka a banán – jsou vytvořeny pomocí prostorové polygonální kovové sítě, vyjadřující realistický tvar virtuální formou, která umožňuje vhled do vnitřního prostoru objektu. Umístění uprostřed kruhového záhonu evokuje obří ovocnou mísu.
Umístění: Žerotínovo náměstí

Tomáš Moravec

Osvobozená špulka: monumentální hračka-objekt, inspirovaný dětským traktůrkem ze špulky od nití, gumy a špejlí, kontrastuje svým naivním vzhledem, měřítkem a konstrukcí s asociacemi, s nimiž je spojen ve své původní podobě. Mění tak pohled na předměty, působící jako užitné, přitom vycházející ze zcela odlišných podnětů.
Umístění: fontána před Janáčkovým divadlem

Vratislav Karel Novák

Planety, Nakloněné kruhy: oba objekty charakterizují principy příznačné pro umělcovu tvorbu – konstruktivistické tendence a využití kinetického principu formou valivého pohybu. Kovové variabilní objekty nepostrádají vtip i hravost, pohyb dokresluje a proměňuje tvarovou kompozici objektů monumentálního i komornějšího měřítka.
Umístění: Jakubská ulice, schodiště před Janáčkovým divadlem

André Tempel

Návštěvníci: objekty německého umělce A. Tempela, instalované na střeše a fasádě budovy a ve větvích stromu, svým tvaroslovím i barevností evokují charakter záhadného obludného cizopasníka. Rozměrné exponáty ve tvaru koule s ostny iritují svým umístěním a asociují různorodé výklady svého významu; vzniká dynamický vztah k místu, s nímž jsou spojeny.
Umístění: Dům pánů z Kunštátu, stromy v parku Koliště

Tomáš Vaněk

Particip č. 92 – audiosituace: návštěvník knihkupectví bude mít možnost při poslechu nahrávky: zažít situaci, imitující přepadení obchodu, řinčení skla, křik, hledání určité knihy, která má být zcizena. Binaurální nahrávka je prostorově a zvukově iluzivní, vyvolává pocit prožitku skutečné události.
Umístění: KNIHY DOBROVSKÝ, Česká/Joštova

Kontejnery umění

Projekt studentů brněnské Fakulty výtvarných umění VUT reaguje na situaci, že rekonstruovaný Dům umění je už druhý rok vyřazen z kulturního provozu, a s využitím stavebních buněk se snaží obnovit výstavní program v tomto místě. Projekt „otevřené galerie“ kromě jiného hledá odpověď na otázky týkající se problematiky prezentace umění,  vstupu do veřejného prostoru versus instalace ve vypreparovaných, vyčištěných galerijních prostorech. Akce je také příležitostí pro začínající umělce – studenty vysokých škol nebo jejich absolventy, má umožnit setkání mladých lidí napříč školami a podpořit vznik nových kontaktů a vztahů mezi uměleckými centry České republiky. Zaměřuje se na  mladé umělce do 35 let.
Umístění: předpolí Domu umění, Malinovského náměstí, park Koliště

INFORMACE O PŘEHLÍDCE BRNO ART OPEN 2009 – SOCHY V ULICÍCH

Kurátoři přehlídky

Rostislav Koryčánek, Jitka Vitásková, Jana Vránová, František Kowolowski

Tiskové a obrazové informace: Barbora Antonová

http://www.dum-umeni.cz

http://www.brnoartopen.cz

Dům umění města Brna / Brno Art Open 2009 – Sochy v ulicích / 31 05 – 30 08 2009

Organizátoři: Statutární město Brno, Dům umění města Brna,

Umělecká rada: Ludvík Hlaváček (Centrum pro současné umění, Praha),Pavel Liška (Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha), Josef Pleskot (AP atelier, Praha), Marek Pokorný(Moravská galerie, Brno), Eduard Schmidt (Masarykovauniverzita, Brno)