TZ: Příběhy barokního Brna

Muzeum města Brna, hrad Špilberk; 21. 5. – 1. 11. 2009

Období 17. a 18. století patří k významným epochám v dějinách města Brna, kterým je věnována nemalá odborná pozornost. Právě v tomto období se Brno – mimo jiné i díky obraně města a s ním i celé monarchie v boji proti švédské armádě během Třicetileté války – dostalo do širokého povědomí celé Evropy. Stalo se jediným hlavním městem Moravského markrabství a tato skutečnost přinesla nejen proměny ve správě města, ale i celé země. Do Brna byly soustředěny zemské orgány – vzniká královský tribunál, později zemské gubernium. Proměny doznala i sociální a kulturní atmosféra města. Brno se stalo významnou středoevropskou metropolí, která se mohla pyšnit i bezprostředními mnohovrstevnatými kontakty s Vídní – hlavním městem nově konstituované středoevropské habsburské monarchie.

Tyto změny se projevily i velkým rozvojem v oblasti umění, na němž se podíleli významní císařští architekti a umělci, ale i umělci místní, kteří získali vzdělání na vídeňské Akademii. V této souvislosti je nutné si rovněž uvědomit, že vedle monumentálního umění, které vnímáme přímo na náměstích a v ulicích města, jsou dodnes dochována v muzejních sbírkách větší i drobnější umělecká díla i díla řemeslné výroby. Především na tyto sbírkové předměty je v novém výstavním projektu zaměřena naše pozornost. Jednotlivá díla i menší kolekce jsou představeny v historicky vypjatých válečných situacích i v dobách mírových, ve dnech všedních i ve dnech svátečních. Jejich mnohdy pohnuté osudy nás zavedou zpět do minulosti, do prostředí barokního Brna.

Pro výstavu byly vytvořeny z dobových vyobrazení města dvě audiovizualizace a pořízeny překlady a nahrávky vybraných dobových francouzských textů. K výstavě vychází publikace Baroko. Příběhy barokního Brna s bohatým obrazovým materiálem a s přiloženým výběrovým katalogem exponátů na CD.

K výstavě jsou připraveny rovněž doprovodné edukační programy.pro školy, zájmové skupiny, děti a mládež. Více informací http://www.spilberk.cz

Kontakt a objednávky pro školy a zájmové skupiny:
PhDr. Eva Picmausová, picmausova@spilberk.cz, 542 123 618

Kontakt pro média: Mgr. Michaela Budíková; tel.: 542 123 616, budikova@spilberk.cz