TZ: Pavel Trnka

Pavel Trnka: Fenomén barva, Galerie Havelka, Praha, 28.5. – 30.6.2009

Pavel Trnka je malíř, sochař a sklářský výtvarník. Ve všech těchto oblastech dospěl k úspornému, od všech zbytečných detailů oproštěnému projevu. Na jeho tvorbu působí nejen evropská tradice, ale i východní způsob myšlení spojený s meditací. Tentokrát se představuje hlavně malířskými soubory, vzniklými za několikaletého pobytu v Japonsku. V nich pracuje s nejjednoduššími tvary a rozmanitými barevnými odstíny, jejichž kombinace se řídí přesnými zákonitostmi. S malbou přirozeně souvisejí také skleněné objekty, v nichž autor citlivě nakládá s poměry mezi geometrickými prvky, barvami a světelnými odlesky.

Kurátor výstavy Jiří Machalický.