TZ: Radeq Brousil

Radeq Brousil: Studie mladého muže, Karlin Studios, Praha, 4. 6. – 24. 6. 2009

Jak naznačuje název, koncepce projektu je postavena na studii muže. Studie bude zaměřena na konkrétní osobu a její fyzickou podstatu, s tím že bude pojata jako konceptuální projekt, nikoliv jako typologická-vědecká studie.