TZ: Robert Šalanda

Robert Šalanda: Zkus to znovu, třeba jsi se spletl, Galerie Caesar, Olomouc, 2. 6. – 29. 6. 2009

salanda[1]

Robert Šalanda (1976) patří do silné malířské generace nastupující na uměleckou scénu na konci 90. let. Od počátku své tvorby vnímá malířské médium jako otevřenou platformu, kterou lze svobodně analyzovat, podrobovat strukturovanému průzkumu i překračovat různými směry. Zásadní teze autorova výrazového experimentu spočívá v důsledném oprošťování obrazu od nánosů a zátěže individuální sdělnosti a zároveň v neustálém poukazování na jinakost a proměnlivost forem a vnímání. Důraz je kladen na svébytnost vizuálních složek vytvářejících integritu nebo dezintegritu obrazové plochy, která tak zpětně reviduje konvenční vnímání a zpochybňuje ustálená schémata lidské percepce.

 

Petr Vaňous

kurátor výstavy