TZ: Artsemsetr ´09

Artsemestr ´09, VŠUP, Praha, 6. 6. – 12. 6. 2009

Blíží se tradiční a oblíbená výstava klauzurních prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, které vznikly během letního semestru akademického roku 2008/2009. Výstava s názvem ARTSEMESTR bude slavnostně zahájena proslovem rektora PhDr. Ing. Pavla Lišky v pátek 5. 6. 2009 v 18 hodin ve foyer školy (nám. Jana Palacha 80, Praha 1). Výstava je realizována ve všech ateliérech i v galerii a návštěvníkům bude otevřena každý den od 10 do 18 hodin po dobu jednoho týdne od 6. do 12. června 2009. Během výstavy si mohou návštěvníci prohlédnout všech 23 ateliérů od grafiky a fotografie, sochy, keramiky, skla a malby přes textilní a módní tvorbu až k filmové grafice a novým médiím.