TZ: Josef Jíra

Josef Jíra: Výběr z pozdní tvorby / OGL / Liberec / 18. 6. – 20. 9. 2009

Jira

Na výstavě budou představeny obrazy a asambláže převážně z posledního období tvorby, z období, jemuž se poeticky říká podzim života. „Jíra se v této době silně zajímal o biblická témata, která pojednával v duchu netradičního použití různých materiálů, takže díla můžeme nazvat asamblážemi, svéráznými kolážemi, reliéfy či prostorovými objekty,“ přiblížila jednu polohu Jírovy tvorby Zuzana Štěpanovičová, autorka výstavy. Dalším velkým tématem tohoto období byly vzpomínky na procestované země. Před divákem vyvstává částečně reálná podoba místa, částečně jeho nálada, především však střípky zážitku, úžas, obdiv a pocta minulosti i současnosti. Postřehy z cizích zemí paradoxně vedly k většímu ocenění prostředí, ze kterého Jíra pocházel.

Josef Jíra si svými pracemi vytvořil osobitý styl, kterým nahlížel život jako lidovou slavnost a zároveň i jako nekonečné pulzující drama plné velkých lásek, vášní i nenávistí. Volil prostředky expresionismu a stal se dramatickým koloristou. Výrazné barevné akcenty traktoval a rytmizoval černou. Často opakujícím se motivem široce rozevřeného oka vyjadřoval lidské tužby, sny, smutky, bolesti, ale i naděje. Ve vzácných momentech pociťované harmonie se ponořil do zázračné poetiky života a v duchu Marca Chagalla vytvářel obrazy milenců, náměstí v Benátkách nebo krajinu Maloskalska.