Diskuse Umění spolupracovat

Umění spolupracovat / Výstavní síň Mánes / Praha / 19. 6. 2009 v 17.00

Panelisté:

Radek Špicar – ředitel vnějších vztahů Škoda Auto

Radek Špicar je také osobou odpovědnou za strategii společenské odpovědnosti Škody Auto (Corporate Social Responsibility), člen správní rady Vysoké školy umělecko průmyslové, který se dlouhodobě zabývá tématem kulturního průmyslu a spoluprací mezi průmyslem a uměním

Marina Votrubová – kurátorka Unicredit Bank

Unicredit bank je jeden z podniků, který se dlouhodobě a cílevědomě věnuje investicím do umění. Unicredit bank je hlavním partnerem veletrhu výtvarného umění Art Prague. Dále podporuje Národní galerii v Praze či Rudolfinum.

Lidija Erlebachová – Henkel, vedoucí oddělení komunikace

Paní Erlebachova se již několikátý rok podílí na přípravě české verze projektu Henkel Art Award, který se letos koná již po osmé. Jde o uměleckou soutěž pořádanou společností Henkel ve všech středoevropských státech. Tato cena je jednou z hlavních součástí strategie společenské zodpovědnosti společnosti Henkel.

Iva Nesvadbová – ředitelka Art Prague, majitelka galerie Gambit

Iva Nesvadbová je významná pražská galeristka a organizátorka a ředitelka pražského veletrhu výtvarného umění Art Prague.

Do diskuse budou zapojeni také umělci a organizátoři kulturních projektů účastnící se veletrhu Art Prague.

Moderátor:

Petr Hájek – spolumajitel The Chemistry Gallery

The Chemistry Gallery je účastníkem letošního veletrhu výtvarného umění Art Prague 2009. Konceptem The Chemistry Gallery je seriózní komerční prezentace umění mladých začínajících umělců. Pracuje v poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers.

Otázky k diskusi:

Co jsou podniky schopny kulturním projektům nabídnout?

Jaká je strategie organizátorů kulturních projektů směrem k podnikům?

Jak je umění možné zapracovat do jejich obchodních modelů?

Jak vnímají umění (výtvarné) jako investici a jak jako součást své společenské odpovědnosti?

Jak mohou obě strany přispět k vytvoření kulturního prostředí a k ovlivnění většinové společnosti?

Je umění zajímavé pro podniky pouze v rámci jejich strategií společenské odpovědnosti nebo má umění a kulturní projekty významnější, autonomnější roli?

Jaká je budoucnost spolupráce mezi podniky a uměním/kulturními projek