TZ: Adam Vačkář

Adam Vačkář: Improvement / GHMP: Dům U Zlatého prstenu / Praha / 24. 6. – 26. 7. 2009

Vačkař_foto_video

Výstava Adama Vačkáře Improvement představuje autorovo nejnovější video vytvořené pro Galerii hlavního města Prahy v rámci cyklu Start-up.

Videoprojekce s příznačným názvem Improvement (Vylepšení) rozkrývá vnitřní mechanismy fungování naší společnosti. Autor oslovil bezdomovce a za pomoci vizážistky, kostýmerky

a kadeřnice – tedy stejných prostředků, jichž využívá film a televize – přeměnil jejich vzhled za asistence filmových reflektorů v „normální“, „ideální“ lidi.

Výchozí neradostná situace bezdomovců a užití formálního uměleckého filmového tvarosloví jsou součástí autorského záměru vyslovit se k povrchnosti a fašizující estetické obsesi konzumní společnosti.

Reality show s bezdomovci nabízí také srovnání české komunistické a postkomunistické společnosti, která navzdory formálnímu spojení s kapitalistickým demokratickým systémem stále postrádá vnitřní obsah.

Ve své tvorbě Adam Vačkář používá ulice města, společnost a své tělo jako plátno, na kterém ilustruje plynutí času a brutalitu reálna. Vačkářovy práce jsou zakotveny v realitě, z které často vychází s úsilím prozkoumat její možnosti. Ulice v evropském městě (News Dispersed), silnice na „konci světa“ na nejjižnějším cípu jižní ameriky (Towards the End), jeho vlastní tělo (Slap), jsou impulzy a místa vnímání toho, co Vačkář vytváří z těchto vybraných situací.