Odvolání Nedomy je profesně nepřijatelné

Odvolání Petra Nedomy z postu ředitele Galerie Rudolfinum šokovalo a pobouřilo odbornou i laickou veřejnost. Kritické stanovisko k postupu šéfa filharmonie zaujaly Uměleckohistorická společnosti a Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Petici na podporu Nedomy iniciovanou Jiřím Davidem, Petrem Niklem a Ivanem Pinkavou již na internetu podepsalo několik desítek lidí. Protestní dopis ministrovi kultury zaslaly také nejvýznamnější osobnosti tuzemské architektonické scény. Všechna stanoviska v plném rozsahu zde

rudolf2

Dopis Uměleckohistorické společnosti ministrovi kultury

Vážený pane ministře, velice nás udivila informace, že mgr. Vladimír Darjanin po svém nástupu do funkce ředitele Čecké filharmonie nehodlá pokračovat ve spolupráci s Petrem Nedomou ve vedení Galerie Rudolfinum. Tato zpráva je o to překvapivější, že při v souvislosti se svým jmenováním ředitelem ČF před několik měsíci týž V. Darjanin oceňoval současnou podobu a fungování galerie velmi pozitivně. Jistě je Vám stejně jako V. Darjaninovi dobře známo, že výstavní aktivita této galerie představuje nejvyšší kvalitu, bez nadsázky a plně srovnatelnou s evropskými poměry. Něco takového je v jakémkoli oboru pro Českou republiku stále ještě bohužel pozitivní výjimkou. Galerie Rudolfinum si vybudovala nezastupitelné místo nejen v pražském, ale v celostátním a středoevropském měřítku především tím, že jako jediná u nás na vynikající úrovni uváděla a uvádí kvalitní světovou uměleckou tvorbu. Široký rejstřík jejího záběru, sahající od nejslavnějších jmen světové scény po prezentaci soudobé tvorby mimo euroamerický okruh, si zaslouží nejvyšší ocenění. Jako odborníci na výtvarné umění musíme konstatovat, že práce Galerie Rudolfinum patří k tomu nejlepšímu v dnešním českém kulturním životě.

Respektujeme samozřejmě právo každého ředitele vybírat si své spolupracovníky. Ředitel veřejné kulturní instituce by však měl postupovat podle pravidel dobré praxe, byť mu je – bohužel – zákon nepředpisuje povinně. V tomto případě máme na mysli nezbytnost nejprve zhodnotit dosavadní činnost vedoucího pracovníka podle kvalifikovaných odborných měřítek, a poté vypsat řádné výběrové řízení s respektovanou výběrovou komisí, a posléze se pak při jmenování řídit jejím usnesením.

V poslední době jsme byli svědky opakovaných nekvalifikovaných zásahů do institucionálního základu české výtvarné kultury právě odvoláváním ředitelů úspěšných a kvalitně fungujících institucí a nahodilým jmenováním nových bez výběrových řízení. Dělo se tak na úrovni regionálních nebo městských institucí (i když i zde existují pozitivní příklady, jako např. ve Zlíně), v jejichž případě bylo možno uvažovat např. o nezkušenosti s řízením institucí tohoto typu. Za alarmující ale považujeme, jestliže se nyní setkáváme se stejně nekvalifikovaným a mocensky arogantním postupem v případě veřejné kulturní instituce, přímo řízené Ministerstvem kultury ČR.

Chceme věřit, vážený pane ministře, že nejde o projev politické vůle Vašeho ministerstva a že jako ojedinělé zaváhání bude možno zmíněný přehmat napravit a dále postupovat evropsky standardními kroky.

Prof. Milena Bartlová, předsedkyně UHS

K dopisu se souhlasně připojili:

 • Doc. Dr. Jiří T. Kotalík, Akademie výtvarných umění
 • Prof. Dr. Lubomír Slavíček, Seminář dějin umění Filosofické fakulty Masarykovy university
 • Prof. Dr. Jindřich Vybíral, Katedra dějin umění a estetiky  
 • PhDr. Ing. Pavel Liška, rektor, Vysoká škola uměleckoprůmyslová
 • PhDr. Ludvík Hlaváček, Nadace a Centrum pro současné umění

__________________________________________

Stanovisko Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků

Odvolání ředitele galerie Rudolfina považuji za profesně nepřijatelné a diletantské. Jsou ředitelé, kteří dlouhým působením ve funkci zvyšují prestiž instituce, a ředitelé, kteří jí svým setrváváním škodí. Ředitel Nedoma udělal z galerie Rudolfina pýchu Prahy a české výtvarné scény.

Od roku 1994 realizoval 65 vynikajících zahraničních a tuzemských výstav, jejichž úroveň je v našich poměrech vrcholová. V anketě časopisu Reflex se umístil na nejvyšší příčce žebříčku hodnocení odborné veřejnosti za galerijní činnost uplynulých 20 let. Pouze ředitel, který má vysoký osobní kredit v zahraničí, je schopen realizovat tak náročné zápůjčky, především soukromých sbírek, na něž by jen tak někdo důvěru nedostal, a náš stát nikdy nesehnal peníze. Jeho odvolání je opět založeno na triviálním kamaráčoftu ? Nový ředitel České Filharmonie, pan Vladimír Darjanin, pod kterou galerie Rudolfinum spadá, tvořil tandem se sklářskou odbornicí, dr. Sylvou Petrovou, jako komisař EXPA´2005 v Aichi, a chce si zřejmě toto spojení zopakovat. Samo EXPO, jež nebylo více než populistickou a komerční akcí pro povzbuzení turistického ruchu, bylo na rozdíl od Japonců u nás glorifikováno natolik, že pan Darjanin usiloval svého času i o post ministra kultury. Nyní chce zřejmě s pomocí dr.Petrové zřídit třetí stánek UMPRUM na Palachově náměstí a zničit chloubu nejlepšího muzea výtvarné kultury u nás, ač se to dotýká i profesní etiky.

A komu by tento omyl měl nejvíce ležet na srdci? Nepochybně bývalému šéfovi České Filharmonie, šéfovi pana Nedomy a našemu současnému ministru kultury panu Riedlbauchovi, jehož ministerstvo je zřizovatelem Rudolfina. Žádáme ho o laskavou nápravu situace, na niž existuje několik řádných organizačních variant, ale z nichž ta nejlepší je osamostatnění Galerie Rudolfina z područí České Filharmonie.

Vlasta Čiháková-Noshiro, Předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a Místopředsedkyně AICA (České sekce Mezinárodní asociace výtvarných kritiků)

__________________________________________

Petice proti odvolání Petra Nedomy

Žádáme nového ředitele České filhamonie Vladimíra Darjanina, který do své funkce nastupuje 1. července 2009, aby zvážil odvolání Petra Nedomy ze své funkce ředitele Galerie Rudolfinum. Petr Nedoma dobře vede Galerii Rudolfinum již šestnáctým rokem a získal si přitom uznání odborníků i široké veřejnosti. Galerie Rudolfinum se pod jeho vedením vyprofilovala na galerii mezinárodní úrovně. Díky svým kontaktům a kurátorským schopnostem se mu do Prahy podařilo dostat světové proslulé umělce a rovněž připravit řadu mimořádně kvalitních a divácky atraktivních expozic českého umění. Do roku 2012 má Nedoma připravené výstavní projekty, které se po jeho odvolání zřejmě nebudou moci uskutečnit. Podle informací v médiích si již Vladimír Darjanin vybral na místo ředitelky Galerie Rudolfinum Sylvu Petrovou, mimo jiné kurátorku expozice českého ateliérového skla na EXPO 2005 v Aiči, kde sám působil jako komisař české účasti.. Nezpochybňujeme její odborné znalosti v oblasti sklářské tvorby, ale nevidíme žádný závažný důvod, proč by měla nahradit úspěšného a mezinárodně renomovaného dosavadního ředitele Petra Nedomu a proč by galerie měla náhle měnit svůj program a své směřování. Není možné, aby o lidech na důležitých kulturních postech rozhodovaly subjektivní motivace a osobní kontakty.

Petiční výbor:

 • Prof. PhDr. Vladimír Birgus, teoretik fotografie, vedoucí Institutu tvurčí fotografie Slezské univerzity v Opavě
 • Doc. Ak. Mal. Jiří David, pedagog Ateliéru Intermediální konfrontace VŠUP, Praha
 • PhDr. Ing. Pavel Liška, rektor VŠUP, Praha
 • MgA. Petr Nikl, umělec
 • MgA. Ivan Pinkava, umělec, fotograf
 • Ondřej Přibyl, student VŠUP, Praha
 • Michal Šeba, student VŠUP, Praha

Podpis k petici je možné připojit zde.

__________________________________________

Dopis architektů a výtvarníků ministrovi kultury

Vážený pane ministře, nově jmenovaný ředitel České filharmonie zveřejnil v tisku záměr odvolat Petra Nedomu z funkce ředitele Galerie Rudolfinum.

Až donedávna jste ředitelem České filharmonie byl Vy,  a proto se na Vás teď s důvěrou obracíme, abychom vyjádřili svůj zásadní nesouhlas se zveřejněným záměrem.

Petr Nedoma, jak dobře víte, udělal z galerie Rudolfinum jednu z nejvýznamnějších výstavních institucí v České republice, jejíž význam už dávno přesáhl hranice Prahy i celé republiky. Dokázal do našeho hlavního města přivést velké množství děl významných moderních umělců z celého světa – od Warhola po soudobé čínské umění, vystavuje současné umělce české – připomeňme třeba alespoň výstavu  Jiřího Sopko nebo Františka Skály, prezentuje mladé, začínající umělce – a to vše s takovým úspěchem, že návštěvnost této galerie několikanásobně převyšuje průměrnou návštěvnost ostatních galerií zabývajících se moderním uměním a směle může soupeřit i s galeriemi vystavujícími díla klasická.

Podle našich informací je vysoká návštěvnost současně i důvodem vynikajících finančních výsledků galerie. Není tedy žádný důvod k odvolání tak úspěšného ředitele. Jsme přesvědčeni, že dr. Petr Nedoma je člověkem, který tak významnou měrou obohatil kulturní život Prahy i celé republiky, že k jeho odvolání nikdo, komu na kvalitě a bohatství české kultury záleží, nemůže mlčet.

Tento dopis bude dám veřejnosti k dispozici prostřednictvím tisku a webových stránek Iniciativy pro kulturu, kde bude možné všem, kdo s obsahem dopisu souhlasí, připojit svůj podpis.

 • prof. ing. arch. Alena Šrámková – architekt
 • Adriena Šimotová – výtvarnice
 • ing. arch. Ladislav Lábus – architekt
 • ing. arch. Josef Pleskot – architekt
 • JUDr. & PhDr. Jiří Plos,  Sekretář Kanceláře ČKA
 • akad. arch. Pavel Kolíbal
 • ing. arch. Michal Šrámek – architekt
 • prof . ing. arch. Pavel Zvěřina
 • ing. arch. Zuzana Rákosníková – architekt
 • Pavel Brunclík, kurátor
 • RNDr. Jiří Rákosník, CSc – člen Akademického sněmu AV ČR a  zástupce ředitele MÚ AV ČR
 • akad. mal. Ivana Šrámková – sklář
 • RNDr. Jana Ryšlinková, CSc, děkan USBSP a  pražská zastupitelka 
 • ing. arch. Petr Hlaváček – architekt
 • ing. arch. Radan Hubička – architekt
 • Šárka Hubičková
 • Jana Pleskotová

__________________________________________

Komentář Petra Fishera v HN

Komentář Josefa Chuchmy v MfD

Zpráva aktuálně.cz