TZ: Chalupáři 2009

Dne 2. července 2009 se v Praze sešla mezinárodní porota Ceny Jindřicha Chalupeckého, aby vybrala její finalisty. Do soutěže bylo v letošním roce nominováno či přihlášeno 49 výtvarníků a skupin. Porota z nich vybrala pět finalistů letošního ročníku. Jsou jimi: Tomáš Džadoň, dvojice Jiří Franta a David Böhm, Petra Herotová, Alena Kotzmannová, Jiří Skála.
Jindřich Chalupecký spolu s Theodorem Pištěkem
Jindřich Chalupecký spolu s Theodorem Pištěkem

Výstava Finále 09 se uskuteční v Centru současného umění DOX ve dnech 22. října až 23. listopadu 2009. Laureát pro letošní rok bude vybrán 12. listopadu 2009, kdy proběhne i slavnostní vyhlášení.

Laureát pro rok 2009 získá:

 • šek na Kč 50.000,- na svůj další umělecký rozvoj
 • šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku (jaro nebo podzim 2010)
 • částku 100.000,- Kč na realizaci výstavy, projektu nebo katalogu (během roku 2010)

Zároveň generální partner Ceny – časopis Reflex – vyhlásí při příležitosti výstavy Finále 09 vítěze čtenářské soutěže časopisu Reflex.

 

Vyjádření poroty k jednotlivým finalistům:

Instalace Tomáše Džadoně (*1981) mísí elementy lidové architektury, socialistického modernismu a současné doby. Tyto protikladné, ovšem osobně prožité tradice autor spojuje do absurdních koláží. Jeho díla diváka často dezorientují: zahrává si s měřítkem, s pozicí diváka i s neobvyklými smyslovými vjemy. www.tomasdzadon.com

Jiří Franta (*1978) a David Böhm (*1982) spolu již několik let vytvářejí nástěnné kresby. Vznikají jako proměnlivý deník a autoři na nich často pracují i po vernisáži výstavy. Mají cit pro monumentální výraz i jemný detail. Posouvají možnosti prezentace kresby, kterou kombinují s instalacemi nebo texty. www.davidbohm.net; jirifranta.blogspot.com

Základními uměleckými prostředky Petry Herotové (*1980) jsou kresba a video. Jejich prostřednictvím zkoumá významy osobní identity. Formy konceptuálního umění aplikuje na všední, zdánlivě banální témata, jakými jsou rodinné hierarchie nebo smysl fyzické práce v postindustriální době. www.petraherotova.com

Fotografie Aleny Kotzmannové (*1974)se vyznačují elegancí, jemností a silným narativním nábojem. Jejich kvalita, přibližující se malířství, vědomě pracuje s odkazem klasiků české fotografické školy. Promyšlenou instalaci, někdy v kombinaci s texty, autorka používá jako samostatný výtvarný prostředek. www.kotzmannova.cz

Jiří Skála (*1976) se nebojí pouštět na půdu nejistých uměleckých pokusů. Oproti loňskému roku, kdy také patřil k finalistům Ceny Jindřicha Chalupeckého, se ještě více odpoutal od jazyka výtvarného umění. Směřuje k experimentálním formám literatury, ať už v podobě psaného textu nebo zvukových instalací. www.joaodedeus.cz

_____________________________

Generální partner Ceny 2006-2008:

 • časopis Reflex

Partneři :

 • Ministerstvo kultury České republiky
 • Trust for Mutual Understanding
 • Foundation for Civil Society
 • T.A.Print

 Složení odborné poroty:

 •  Suzanne Altmann, nezávislá kurátorka, Německo, předsedkyně poroty
 • Ondřej Chrobák, kurátor, Galerie Středočeského kraje
 • Mira Keratová, kurátorka a teoretička umění, Slovenská republika
 • Pavel Liška, rektor VŠUP, Česká republika
 • Jan Merta, umělec, Česká republika
 • Joanna Mytkowska, ředitelka Muzea moderního umění ve Varšavě, Polsko