Vražda české vědy

Proti záměru Vlády ČR výrazně zmenšit rozpočet Akademie věd České republiky se postavili představitelé Fóra Ústavu dějin umění AV.

happening UDU

Pro vyjádření svého nesouhlasu zorganizovali happening, který se koná v úterý 21. července 2009 v pravé poledne (pět minut po dvanácté) na průčelí Ústavu dějin umění AV ČR, na nároží ulic Na Perštýně, Husova a Jilská.

Prohlášení Fóra Ústavu dějin umění AV :

Cílený postup politické reprezentace proti Akademii věd ČR, přední vědecké instituci celonárodního významu, pokládáme za skandální a naprosto nepřijatelný. Vnímáme ho jako svévolný akt, dokládající kulturní a morální úpadek české společnosti 20 let po listopadové revoluci. Je dalším důkazem, že věda a kultura přes četné proklamace evidentně nepatří mezi tak zvané „národní zájmy“ současné české politiky.

Nesouhlasíme s užíváním „univerzální“ Metodiky hodnocení odborných výsledků výzkumu a vývoje, který vypracovala vládní Rada pro výzkum a vývoj (RVV). Působení této Rady podle našeho názoru českou vědu poškozuje a degraduje. Ohrazujeme se proti autoritativním a likvidačním zásahům, i proti účelovým manipulacím. V oblasti vědy, kde není možné upřednostňovat kvantitu a okamžitý finanční profit na úkor kvality, nelze plošně aplikovat tržní mechanismy.

Odsuzujeme zjevnou snahu Vlády ČR a RVV postavit proti sobě Akademii věd ČR a vysoké školy.

RVV obvinila Akademii věd ČR z „poškozování dobré pověsti České republiky“, a sice proto, že její představitelé svobodně a otevřeně projevili vlastní názor. Toto nařčení české intelektuální elity pokládáme za urážku nejen celé akademické obce, ale též všech vzdělaných a talentovaných lidí, vytvářejících svou prací v této zemi duševní a kulturní hodnoty. Ve svém důsledku je urážkou všech slušných občanů tohoto státu.

Vyzýváme všechny sympatizanty z okruhu odborné i širší veřejnosti, aby svou iniciativou aktivně přispěli k obraně Akademie věd ČR.

Fórum Ústavu dějin umění AV ČR plně podporuje všechny dosavadní oficiální postoje a stanoviska Akademie věd a jejích statutárních orgánů.

Kontakt:

forum@udu.cas.cz

Martin Krummholz

Štěpán Vácha

Další informace najdete na ohrozeni.avcr.cz