TZ: Pavla Sceránková

Pavla Sceránková: Babiččin byt / MG: Pražákův palác: Prostor pro jedno dílo / Brno / 29. 7. – 25. 10. 2009

Pavla Sceránková (* 1980), absolventka AVU v Praze (2000–2006, ateliér Miloše Šejna a Milana Knížáka), která se v současné době vrací ze stipendijního pobytu v Kanadě (Cooperative Méduse in Quebec, Canada /Pépinières européennes pour jeunes artistes/), vystavuje v Prostoru pro jedno dílo Moravské galerie v Brně Babiččin byt, 2007.

Trojrozměrný objekt pokrývající podlahu výstavního prostoru, tvořený dvěma nad sebou horizontálně situovanými plány, je přímou konfrontací skutečnosti a rekonstrukce pamětí archivovaných vjemů. Souběžně vystavené půdorysy, jeden vytvořený na základě rozpomínání se na členění známého prostoru (z dětství) a druhý odpovídající realitě, jsou divákům předloženy k porovnání. Autorčin komentář se omezuje na názorné srovnání v nuancích se odchylujících plošných rozvrhů.

Fenomén paměti je jedním z významných inspiračních zdrojů tvorby Pavly Sceránkové. Zkoumání odstupem času vyvolaných transformovaných vzpomínek — oblíbeného prostředí imaginace, se autorka věnuje téměř nepřetržitě již od doby studia na AVU v Praze (viz diplomová práce autorky). Aktuálně vystavené dílo, které můžeme volně přiřadit k několika již dříve realizovaným pracím (Dreams from a Cup; 2 Phases of a Duster; Plan of Grandmother’s Flat, Haus am Lützoplatz, 2006), je jedním z výsledků dokumentujících autorčino bádání.

Pavla Sceránková v současné době již nepatří k nováčkům české výtvarné scény. Poprvé na sebe výrazně upozornila již v roce 2007 jako finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého. Z nejnovějších zpráv o autorce vyjímáme: „Aktuality KGUZ ve Zlíně: …na vernisáži V. Zlínského salonu mladých byly předány ceny: Cena Václava Chada — Pavla Sceránková…“

 

Yvona Ferencová

kurátorka Moravské galerie v Brně