TZ: Martinka & Martin Šárovec

Martinka & Martin Šárovec: Sweet little something / Altán Klamovka / Praha / 5. 8. – 30. 8. 2009

Tvorba Martina Šárovce osciluje mezi expresionismem a realismem. Ve svých obrazech neustále opakuje stejný výrazový prostředek. Jakoby náhodné momentky tváří lidí, skrze které hledá pravou lidskou identitu, jež nás všechny spojuje. Jeho společenská kritika přetransformovaná do média malby je pro Martina Šárovce nejdůležitějším momentem jeho tvorby. Lze jí řadit do pokračování české grotesky, i když dnes jde spíše o kritiku konzumní společnosti. Zalíbení v parodování či analýze světa celebrit či známých osobností například současné umělecké scény vždy autor zpracovává do uzavřených cyklů. Právě ona cykličnost je pro Šárovcovu tvorbu typická a díky ní lze jednotlivé obrazy vnímat jako určitou sondu do autorova vnímání světa. Konceptuální přístup se v Šárovcově tvorbě projevuje především při způsobu zpracování již opotřebovaných materiálů. Své obrazy tvoří na dveře staré skřínky či jiné částí starého nábytku. A takto vznikla i kolekce Klauni, která je vystavena v Altánu Klamovka. Celková koncepce výstavy je pojata jako instalace z obrazů a objektů Martinky a Martina Šárovce. Výstava pojednává o hlubší analýze lidské přetvářky a masek běžně užívaných v současným mediálních tocích, o nechtěných čí chtěných bavičích a intrikách, radosti a smutku. To je to, co můžeme ve vystaveném cyklu Klauni vyčíst. Obrazy Klauni jsou doplněny kolážemi od Martinky, které autorka tvoří na pomezí média fotografie a malby. Fotografie známých ženských celebrit, kdy krása diktuje ideál ženské krásy, jsou autorkou citlivě domalovány se zacílením zdůraznit až sémioticky lapidární atributy. Takzvaná hra s konzumními symboly společnosti je pro oba autory příznačná.

Lenka Sýkorová