TZ: Regina José Galindo

Regina José Galindo: Krize/Vlasy / Karlín Studios / Praha / 5. 8. 2009 v 19.00

V rámci letního rezidenčního pobytu na zámku Třebešice 2009, představí FUTURA světoznámou umělkyni guatemalského původu Reginu José Galindo. Do povědomí širší veřejnosti se Galindo dostala během druhé poloviny devadesátých let především díky dnes již legendární performanci, ve které se umělkyně zavěsila na lano z mostu a ve výšce 10 metrů nad zemí předčítala své vlastní básně. Podobně jako v této performanci, kdy primárním cílem bylo upozornit na společenské postavení ženy v zemích jakými je například (a nejen) Guatemala, hraje sociálně politická problematika dnešního světa v jejím díle zásadní roli.

Cílem umělkyně je upoutat skrze mnohdy šokující performance, do které zapojuje své vlastní tělo, pozornost diváka a probudit v něm tak uvědomění o vážnosti dané problematiky. Tělo umělkyně se stává jakýmsi pracovním nástrojem, skrze který promlouvá k publiku a zároveň zdůrazňuje osobní rovinu daného problému. Využití vlastního těla a symboličnost jejího uměleckého výrazu je patrná i v jednom z jejích snad nejznámějších děl „Who Can Erase the Traces“ (Kdo dokáže vymazat stopy) za které získala v roce 2005 Ocenění Zlatého lva, pro umělce do 30 let na Bienále v Benátkách.

Během své rezidence na zámku v Třebešicích představí Regina José Galindo své dílo českému publiku v sérii tématicky provázaných performancí s názvem „Crisis“. Po úspěchu první performance, kdy si divák mohl zakoupit zkumavku s krví této umělkyně, Vás s radostí zveme na druhou ze série performancí, při níž si divák bude moci za 100 Kč zakoupit pramen vlasů, který bude na místě umělkyni ustřihnut. Galindo, tímto gestem naráží na zvrácenost dnešní doby, kdy vše má svou finanční hodnotu a není nic, co bychom si v současném světě nemohli zakoupit.

Performance s názvem Vlasy se uskuteční u příležitosti zahájení samostatné výstavy Maddaleny Maury v prostorách Karlín Studios 5. 8. 2009 od 19:00.