TZ: Libuše & Jaromír Knotkovi

Libuše & Jaromír Knotkovi: Výběr z celoživotní tvorby / AJG: Wortnerův dům / České Budějovice / 4. 9. – 18. 10. 2009

Knotkovi[1]

Výstava z tvorby manželů Knotkových má dvě rozdílné části, které spolu ale zřetelně souvisí. Jedna část expozice, podnícená letošním životním jubileem, představuje volnou tvorbu Jaromíra Knotka, absolventa Akademie výtvarných umění v Praze (1974). Autor sice není snad tak mediálně známou osobností jako někteří jiní umělci, možná i z toho důvodu, že velkou část jeho času a uměleckého projevu zaujímá vědecká kresba. Volná tvorba se stává, vzhledem k úmorné a soustředěné ilustrační činnosti, čím dál častěji jen určitým prostředkem k relaxaci od náročné práce, jejíž výsledek je již předem pevně daný a vyžadovaný (konkrétní vzhled zvířete) a určitou ventilací nahromaděné tvůrčí energie. Vystavené artefakty stručně zachycují vývoj umělcova díla od školních let na Akademii až po současnost. Jaromír Knotek se nejdříve věnoval malbě s tendencí zachycení reálného vzhledu skutečnosti se symbolickým vyzněním díla. To jej přivedlo k fotografii, která téměř v jedné době převládla. Naštěstí se ale nestala vyvrcholením autorova snažení, ten toužil po hlubším přesahu větším osobním podílu na výsledku tvorby. Proto začal fotografie různě upravovat a doplňovat kresbou za využití různých specifických technik. V dílech devadesátých let i nadále až do současnosti přechází ke kombinaci kresby reálných zvířat v různých vztazích k výjevům z lidského světa, doplněných o různé expresivní, místy až abstraktní prvky.

Druhá část výstavy se zaměřuje na tvorbu „užitou“, na vědeckou ilustraci. Zde už vystupují manželé Libuše (dcera významného rytce Ladislava Jirky) a Jaromír Knotkovi společně. Od sedmdesátých let, kdy v tomto oboru začínali, zaujali na tomto poli umělecké tvorby důležité místo. Jejich vědecká kresba – ilustrace přírodovědných knih (především fauna všeho druhu a všech světadílů) a v neposlední řadě s ní související i tvorba poštovních známek, patří ke světově uznávané špičce. Jen jako příklad uveďme některá z řady ocenění, která jim byla udělena:

– Zlatá stuha udělená Klubem literatury pro mládež, Klubem ilustrátorů dětské knihy a Českou sekcí IBBY za ilustrace ke knize Mláďata v ZOO (1993)

– Hlavní cena udělená Organization Committee of the Annual Best Foreign Stamp Poll – Peking, Čína v soutěži Nejkrásnější známka světa roku 2003 za aršík poštovních známek s námětem akvarijních ryb (2004)

– Diplom udělený FIP Maximaphily Commission – Corbeil Essonnes, Francie za komplet nejlepších Kartes maxima světa za rok 2004 (2005).

Jak se může každý divák přesvědčit, je výsledek jejich velice náročné práce ohromující. Nejen po stránce řemeslné, kdy až s hodinářskou přesností musí trpělivě vykreslovat i ty nejmenší detaily těl zvířat, ale i po stránce vědecké, kdy musí správně zachytit proporce i charakteristické znaky jednotlivých druhů, věrohodné zachycení pohybu a prostředí, o shromažďování pracovního materiálu v mnoha případech přímo na místě výskytu jednotlivých živočichů nemluvě. O jejich nesporném talentu a odborné fundovanosti však vypovídají jejich díla a již zmiňovaná četná ocenění. Na výstavě je možné shlédnout ilustrace k různým publikacím i známkové tvorbě.

Mgr. Hynek Rulíšek